Mensa České republiky udělila Čestné uznání MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA

Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc, FCMA.  

MUDr. František Koukolík vede oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice a Národní referenční laboratoř prionových chorob. Je vědecký esejista, věnuje se v tomto směru kognitivní, sociální a afektivní neurovědě a jejich přesahu do společenských otázek a propagaci kritického a vědeckého myšlení. Je členem České lékařské akademie. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK.

Slavnostní vyhlášení výsledků hlasování členů Mensy proběhlo na Valné hromadě Mensy ČR v Brně 9. 6. 2012.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života,  které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. 

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. 

Laureát ceny obdržel pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

K ocenění, které převzal z rukou Ing. Tomáše Blumensteina, předsedy Mensy ČR, MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, uvedl: „Děkuji za ocenění. Myslím, že si je řada lidí zaslouží víc.“

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2012 byli (v abecedním pořadí): 

prof. Ing. Armin Delong, DrSc. – český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v bývalém Československu, 

Ing. Dana Drábová, Ph.D. – jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr. h. c. – přední odborník v oblasti pedagogiky a 

doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století. 

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

 

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

 

Eva Stejskalová
tisková mluvčí Mensy ČR
tel.: +420 602 458 217
eva.stejskalova@mensa.cz

 

Mgr. Zuzana Šimková 
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 109

 

 

 „MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, převzal z rukou předsedy Mensy ČR Ing. Tomáše Blumensteina ocenění Čestné uznání. Autor fotografie Tomáš Kubeš.“