Dar pro lepší budoucnost nadaných dětí

Praha, 17. února 2017

Celkem 93 % škol v České republice uvádí méně než 5 identifikovaných mimořádné nadaných žáků, na 78 % škol dokonce není evidován ani jeden takový žák. Ve skutečnosti je nadaných i mimořádně nadaných dětí na každé škole až několik desítek, jejich nadání ovšem zůstává nerozpoznáno. Proto chce Mensa ČR v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost) v letošním roce oslovit ředitele několika tisíc škol po celé ČR a pokusit se tuto situaci změnit.

Zaměstnanci  nizozemské globální rodinné společnosti Verder, která se věnuje výrobě čerpadel a laboratorních zařízení, se již několikátým rokem rozhodli vzdát se svých vánočních firemních bonusů a využít je na podporu rozvoje nadaných dětí. Tyto finanční prostředky jsou každý rok darovány některé vhodné společnosti v jedné ze zemí, kde firma působí. V roce 2016 byla vybrána Česká republika, konkrétně pak právě nezisková organizace Mensa ČR.

Šek s darovanou částkou převzal předseda Mensy ČR Mgr. Petr Mazal z rukou Ing. Jindřicha Baumruka, generálního ředitele české pobočky společnosti Verder.

Dar ve výši 25 000 EUR bude využit na již zmíněný projekt Supporting Gifted Children for the Future. „V rámci projektu chceme formou seminářů oslovit ředitele několika tisíc škol po celé České republice, pomoci jim uvědomit si, jak důležité je nadání u dětí rozpoznávat a rozvíjet, nastínit jim možné způsoby, jak dále zajistit vzdělávání svých pedagogů v této oblasti, a pomoci celkově změnit jejich přístup k nadaným dětem. Nerozpoznané nadání a potažmo nevhodně zvolený způsob práce s nadanými dětmi totiž mohou vést nejen k jejich demotivaci, k obecně negativnímu přístupu ke vzdělávání a potenciálně i ke kázeňským problémům, ale především k nevratnému promarnění jejich talentu,“ vysvětlil Martin Sedláček, jeden z koordinátorů projektu.

„Jménem Mensy ČR ještě jednou děkuji firmě Verder za důvěru. Budeme se snažit darované prostředky využít co nejlépe,“ uvedl předseda Mensy ČR Petr Mazal.

Kontakt:
Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
737 329 360 

deti.mensa.cz/future