Konference o nadaných dětech přilákala na stovku účastníků

Prostějov, 6. listopadu 2012 

V pátek 9. listopadu 2012 se v Národním domě v Prostějově koná Konference zaměřená na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí a Kluby nadaných dětí, kterou pořádá Mensa ČR.  

Konference se zúčastní pedagogové ze základních i mateřských škol a zájemci z celé republiky, kteří si poslechnou přednášky a zkušenosti odborníků a praktiků z oblasti rozvoje nadání. „Touto konferencí chceme pedagogické i rodičovské veřejnosti nabídnout přednášky špičkových odborníků z celé republiky. Vzdělávání a rozvoj nadání je u nás stále poměrně opomíjenou oblastí. Přitom právě včasné podchycení a následné zapálení talentů bude mít zásadní vliv na konkurenceschopnost každého města či regionu.“ říká Tomáš Blumenstein, jeden z organizátorů konference a zároveň předseda Mensy ČR. 

Na programu konference jsou přednášky na téma identifikace a diagnostiky nadání, strategie rozvoje nadání v základní škole, rozvoje divergentního myšlení, rozjezdu třídy pro nadané děti a výuky v ní a spousta dalších. Samostatný blok konference je určen pro výměnu zkušeností, nápadů a námětů z Klubů nadaných dětí, jejichž zakládání Mensa ČR podporuje a kterých v současné době po celé republice funguje přes dvacet.  

„Kluby nadaných dětí jsou odpoledním kroužkem, jejichž cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.“ říká Dana Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR.

Kromě pomoci při zakládání Klubů nadaných dětí se Mensa ČR aktivně podílí na zavádění metody NTC do mateřských školek a organizuje soutěž Logická olympiáda, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol.

Nad konferencí převzal záštitu primátor Prostějova Miroslav Pišťák, který konferenci slavnostně zahájí.

 

 

Kontakt:

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

 

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?id_a=4115