Logická olympiáda pomáhá školám vyhledávat nadané děti

Praha, 18. září 2018

Podle zprávy MŠMT z května tohoto roku počet identifikovaných nadaných roste – z 0,11 procent na 0,20. Takových dětí je ale ve skutečnosti cca 10 procent! Kde jsou a proč o nich nevíme?

Drobné zvýšení počtu identifikovaných dětí je zřejmě nejvíce způsobeno vyhláškou č. 27/2016 Sb., která platí od září 2016. Ale pouhá vyhláška nestačí. Školy se mnohdy potýkají s tím, že nemají dostatečné zkušenosti v procesu vyhledávání nadání dětí a posílat všechny na odborné vyšetření by bylo neekonomické a navíc časově velmi náročné.

Právě s tímto problémem může školám Mensa ČR významně pomoci prostřednictvím soutěže Logická olympiáda, jejímž cílem je mimo jiné vyhledávání intelektově nadaných dětí. Úlohy v soutěži nejsou založeny na školních znalostech, zkoumají pouze vrozené rozumové schopnosti a úspěch v soutěži tak může být signálem o nadání daného dítěte. 

Základní kolo soutěže je on-line a děti ho mohou absolvovat ve škole během jedné vyučovací hodiny. „Prosíme školy, aby nechaly soutěž řešit všem dětem, právě plošným nasazením můžeme pomoci s odhalením skrytých talentů,“ doplňuje hlavní koordinátorka soutěže Zuzana Poláková. Registrace do letošního ročníku probíhá do 30. září na webu www.logickaolympiada.cz.

„Ve společnosti bohužel ještě stále panují předsudky o tom, že nadané dítě se snadno pozná a samo se o sebe postará. To je ale představa velmi vzdálená realitě. Stává se, že nadané dítě jednoduchý úkol zcela demotivuje a jeho vypracování mu trvá nepřiměřené dlouho. Dospělí si toto mylně mohou vysvětlit tak, že ani jednoduchý úkol není dítě schopno zvládnout a stále ho „trápí“ s dalšími úkoly se stejnou obtížností. Tak se dostáváme do kruhu nedorozumění. Dítě začíná zlobit, je nespokojené a situace se může vyhrotit až k tomu, že je pro problémy odesláno na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Až tam se mnohdy zjistí, že se jedná o nadané dítě – toto je bohužel příběh většiny identifikovaných dětí,“ vysvětluje Dana Havlová, předsedkyně Dětské Mensy.

Generálními partnery soutěže Logická olympiáda jsou škola OPEN GATE a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace.  Mensa České republiky byla založena v roce 1991 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Kontakt:
Zuzana Poláková, hlavní koordinátor Logické olympiády 2018
zuzana.polakova@mensa.cz, 721 216 108

www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz 

 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Stipendium od nadace získalo již více než 300 gymnazistů Open Gate.

Open Gate vyučuje interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na jazyky a osobní talent studentů. Ti si mohou vybrat, zda gymnázium zakončí absolvováním celosvětově uznávané maturitní zkoušky International Bacalaureate (IB) a českou maturitní zkouškou, nebo si zvolí jednu z těchto zkoušek. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION  se věnuje podpoře vzdělávání v ČR. Projekt Open Gate umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům díky sociálním stipendiím. Dále nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních i českých vysokých školách.

Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Proto iniciovala a financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu, ze kterého poskytuje vybraným základním školám prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zvyšovat kvalifikaci a učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům. 

Nadace přispívá také dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví. Další informace na www.kellnerfoundation.cz.