Logicky? Nadání vede!

Praha, 1. prosinec 2014

Štěpán Navrátil (11), Václav Trpišovský (12) a Pavel Hudec (15) dnes zvítězili ve finále Logické olympiády v Praze ze 195 semifinalistů krajských kol. Celkem se této soutěže pořádané organizací Mensa zúčastnilo 49 035 žáků ze 2 056 škol České republiky. Soutěžili v úlohách vyžadujících samostatnost a kreativitu podle věkových kategorií. Letos šlo o sedmý ročník olympiády, která se pořádá od roku 2008. Vítěz kategorie A Štěpán navštěvuje ZŠ Hálkova v Olomouci, kategorie B Václav chodí na Open Gate v Říčanech a kategorie C Pavel navštěvuje Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze.

“Sláva vítězům,”  řekl Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR. Soutěž má za cíl upozornit veřejnost, že schopnost logického a samostatného uvažování je typ nadání, které je přínosné pro celou společnost. “A čest všem ostatním a to zejména soutěžícím, jejich učitelům a školám, jež účastí svých žáků pomáhají s rozvojem nadání dětí. To je úkol pro celou společnost, protože investice do rozvoje nadání se vrátí,” dodal.

Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje původní a inovativní přístup. “Nerozhodují nabiflovaná fakta. Navíc se daří najít nové talenty,” dodal Blumenstein. “Ukazuje se, že se i někdo ‘ze zadní lavice’ může dostat až do celostátního kola.” Navíc se o vítěze v kategorii nejstarších zajímají vysoké školy. Například Fakulta informačních technologií ČVUT uznává dobré umístění v Logické olympiádě místo přijímacích zkoušek do bakalářského studia. Týká se to středoškolských studentů, kteří získali 1. až 3. místo v krajském kole nebo byli ve finále mezi polovinou nejlepších.

Mensa je nevýdělečná organizace založená roku 1946 v Oxfordu s tím, že česká pobočka existuje od roku 1991 a sdružuje nyní v České republice na 3 500 osob. Mensa ČR je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní kempy, tábory pro děti a další aktivity. Soutěž podpořila Nadace The Kellner Family Foundation a škola Open Gate. 

Kontakt:
Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
603 726 030 

www.logickaolympiada.cz
www.mensa.cz 

 

Generální partneři Logické olympiády

Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme, který je celosvětově uznáván univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na některých nahrazuje přijímací zkoušky. Posláním školy je nabídnout studijně nadaným mladým lidem možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na jejich rodinné či finanční zázemí. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího  programu s názvem Otevíráme brány, který podporuje všestranný rozvoj žáků. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR, ale i s mezinárodně uznávaným programem IB The Primary Years Programme.

Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla založena v roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nadace poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům.