Mensa ČR má 3 333 členů

Praha, 7. února 2014

Mensa je mezinárodní nezisková organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. V ČR působí již od roku 1989 a dnes dosáhla rekordního počtu 3 333 členů.

V minulosti počet členů dlouhodobě osciloval okolo dvou tisíc, ale od roku 2008 česká Mensa zaznamenává výrazný růst svých aktivit a s tím spojený růst členské základny. 3 333. členem se stal sedmnáctiletý student Martin Barák z Brna. 

Kromě akcí pro své členy jako jsou přednášky, exkurze (do institucí, továren, elektráren, laboratoří), teambuildingové aktivity, celostátní setkání, soutěže, hry, aj. Mensa ČR věnuje zvláštní pozornost podpoře rozvoje talentu a nadání dětí. Již v roce 1993 zřídila Mensa gymnázium (tehdy pod názvem Osmileté gymnázium Buďánka), určené výhradně mimořádně nadaným dětem, kde nabízí prostor pro tvořivost a individuální specifické potřeby těchto studentů. 

Cílem Mensy je vytvářet stimulující prostředí pro rozvoj lidské inteligence, proto nabízí různé aktivity všem dětem již od předškolního věku. Pro nejmenší je určen program NTC systém učení, který doplňuje typické aktivity v MŠ o další, které vedou k rozvoji rozumových schopností dětí. 

Žákům a studentům základních a středních škol je určena soutěž Logická olympiáda. Děti soutěží v logických úlohách, nerozhodují zde naučené znalosti, ale logika, rozum a bystrost.  Na Logickou olympiádu navazují další aktivity jako šifry na webu nebo letní a příměstské tábory. 

Členem Mensy se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem IQ vyšší než 130. Více se můžete dočíst na webu www.mensa.cz 

 

Ing. Tomáš Blumenstein
Předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
603 726 030

www.logickaolympiada.cz
www.mensa.cz