Mensa České republiky udělila Čestné uznání MUDr. Soni Pekové, Ph.D.

Brno, 14. června 2020

Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Brně 14. 6. 2020. Vyhlášení ocenění se paní doktorka Peková zúčastnila osobně a převzala Čestné uznání z rukou předsedy Mensy Martina Sedláčka. V následné přednášce pak zdůraznila význam etiky, osobní zodpovědnosti a právní regulace v molekulární genetice.

K ocenění MUDr. Soňa Peková, Ph.D., uvedla: „Nesmírně si vážím tak vysokého ocenění od inteligenční elity národa. Je to pro mne nesmírná čest a rovněž závazek, aby člověk vždy napřel své síly tam, kde to může vést k užitečným cílům.“

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V letošním velmi silném ročníku byli dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění v abecedním pořadí:

Ing. Hana Dvořáková, CSc., a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. – čeští vědci v oboru organická chemie, největší filantropové v České republice, zakladatelé nadace Experientia,

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut,

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. – český fyzikální chemik, který se kromě úspěšné vědecké kariéry a členství v Učené společnosti ČR dlouhodobě věnuje práci s talentovanou mládeží,

Bc. Ing. Daniel Stach – redaktor a moderátor České televize, popularizátor vědy.

Diplom, který v minulém roce Mensa udělila in memoriam MUDr. Jiřímu Šráčkovi, vynálezci českého nitroděložního tělíska DANA, gynekologovi a porodníkovi, převzala jeho dcera prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., která rovněž působí ve vědecké i pedagogické oblasti, je sexuoložka, psychiatrička, profesorka pro obor psychiatrie.

Mensa je mezinárodní nezisková organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky.

 

Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662

Mgr. Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184