Mensa České republiky udělila diplom za duševní přínos pro společnost Janu Kaplickému

Praha, 15. ledna 2014

V rámci komponovaného večera na památku Jana Kaplického předal místopředseda Mensy ČR Tomáš Kubeš do rukou Elišky Fuchsové Kaplicky diplom související s oceněním Čestné uznání Mensy České republiky. Ocenění proběhlo před zcela zaplněným sálem Ústřední knihovny v Praze na Mariánském náměstí. V rámci večera v den výročí úmrtí Jana Kaplického jeho kolegové a blízcí promluvili o tvorbě, vizích a světě tohoto architekta a prezentována byla i současná činnost nadačního fondu Kaplicky Centre, jehož cílem je uchovat odkaz Jana Kaplického a značky Future Systems. Záměrem akce, která probíhala za podpory nadačního fondu Kaplicky centre, bylo uctění památky tohoto světově uznávaného architekta.

Mensa je mezinárodná společenská organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky. Dle vyjádření Zuzany Šimkové, autorky a koordinátorky Čestného uznání: „Vyhledáváme a oceňujeme pozoruhodné duševní počiny, skvělá celoživotní díla i jednotlivé převratné myšlenky ve všech oblastech lidské činnosti. Činnost a dílo architekta Jana Kaplického do této definice plně zapadá. Přípravy a realizace tohoto ocenění začaly v lednu roku 2010 – Jan Kaplický byl pro mě inspirací, když mne myšlenka vytvořit ocenění za duševní přínos pro společnost napadla.“ 

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním.

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

 

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

 

Mgr. Zuzana Šimková 
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184