Česká průkopnice vzdělávání nadaných dětí získala významné mezinárodní ocenění

Praha 26. dubna 2010 

Kateřina Havlíčková, zakládající členka Mensy ČR, získala jako první Češka Mezinárodní cenu za přínos pro společnost. Tuto cenu uděluje jednou ročně americká Mensa Education & Research Foundation. Havlíčková cenu získala za svou systematickou práci v oblasti péče o nadané děti v České republice. 

Kateřina Havlíčková je zakladatelkou Osmiletého Gymnázia Buďánka – první školy pro mimořádně nadané studenty v post-komunistické Evropě, vytvořila koncept systematické péče a implementovala řadu inovativních programů pro nadané děti. Stala se také zakladatelkou Dětské Mensy, platformy pro rozvoj nadaných dětí, a položila základ systematickému testování inteligence na školách.

„Kateřina obdržela tuto cenu pro své systematické a neúprosné úsilí při podpoře a pomoci nadaným dětem,“ řekl Greg Timmers, prezident Mensa Education & Research Foundation. „Nadace se snaží podporovat rozvoj inteligence a v oblasti nadaných dětí Kateřina vyniká v celosvětovém měřítku. Jsme poctěni, že jsme ji poznali, vážíme si její obětavosti a těšíme se na její přínos v budoucnosti,“

„Je to poprvé v historii, kdy toto ocenění putuje do České republiky, a my jsme na Kateřinu Havlíčkovou i na výsledky její práce náležitě pyšní. Koncept mensovního gymnázia Buďánka je dodnes jedinečný jak v rámci ČR, tak i celoevropsky,“ dodal Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR.

Kateřina Havlíčková rovněž oslovila českou veřejnost před několika lety jako spoluautorka návrhu důchodové reformy.

Příspěvek na Mensa Education & Research Foundation

Kontakt:

Alena Novotná
Mensa ČR
alenka@mensa.cz
tel. +420 608 119 150
www.mensa.cz