Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2016

Praha, 23. března 2016

Letos už posedmé udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2016 jsou (v abecedním pořadí): 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. – biolog, pedagog a spisovatel, je znám svou prací v oblasti parazitologie a zejména v oblasti evoluční sociologie a psychologie,

RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. – český astronom světového významu, již jako aspirant Astronomického ústavu Akademie věd napsal se svým školitelem doc. Lubošem Perekem katalog planetárních mlhovin, který se stal nejvíce citovaným dílem české astronomie 20. století,

prof. MUDr. Tomáš Radil, DrSc. – vědec se specializací na výzkum mozku, posledních několik let se paralelně zabývá problematikou holocaustu a sociální psychologií podobných genocid,

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. – český historik, publicista a spisovatel, autor populárních historických románů,

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC – internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu.

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne na valné hromadě Mensy ČR 11. 6. 2016. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou nedávno zesnulého akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. – přední odborník v didaktice matematiky a prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český vědec a chemik světového významu, kterému byla cena udělena in memoriam. 

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

 

Kontakt:

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
tel. +420 737 329 360