Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2018

Praha, 23. března 2018

Letos už podeváté udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Bude se jednat zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2018 jsou (abecedně): 

paní Ivana Holásková – kastelánka zámku Lednice,

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – lékař, výzkumný pracovník v oblasti neurověd, vysokoškolský pedagog,

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – profesor aplikované fyziky, zabývající se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy,

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu,

pan Zdeněk Svěrák, dr. h. c. – český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel.

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne na valné hromadě Mensy ČR 10. 6. 2018 v Ledči nad Sázavou. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. – přední odborník v didaktice matematiky, prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český vědec a chemik světového významu, kterému byla cena udělena in memoriam, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC – internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, a vědec prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávaný odborník v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky a v letošním roce kandidoval na funkci prezidenta České republiky. 

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

 

Kontakt:

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662