Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2021

Praha, 30. března 2021

Letos už podvanácté udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Bude se jednat zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2021 jsou (abecedně): 

prof. PhDr. Jiří Březina, CSc. – význačný německý vědec českého původu, profesor geologie (se zaměřením na sedimentologii) a vynálezce,

PhDr. Jan Frolík, CSc. – významný český archeolog,

Bc. Petr Horálek – český astronom, astrofotograf, cestovatel a popularizátor astronomie,

PaedDr. Libuše Hozová – česká matematička, jako VŠ pedagog působí na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, a to už od od jeho založení, čestná členka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF),

Josef Průša – český kutil, vynálezce a investor – a nyní jeden z nejznámějších lidí v oblasti 3D tisku, vývojář 3D tiskáren.

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne, pokud to současná krizová situace dovolí, 6. června 2021 na valné hromadě Mensy ČR v Brně. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. – přední odborník v didaktice matematiky, prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český vědec a chemik světového významu, kterému byla cena udělena in memoriam, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC – internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, vědec prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávaný odborník v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky, pan Zdeněk Svěrák, dr. h. c. – český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel a prof. MUDr. Bohdan Pomahač, plastický chirurg, který jako jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje a oboustranných transplantací horních končetin, a MUDr. Soňa Peková, Ph.D. – molekulární genetička.

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

 

Kontakt:

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662