Průměrná inteligence Pražanů prudce vzroste

Praha 2. července 2010 

Průměrná inteligence obyvatel Prahy se již brzy dočasně zvýší. Do našeho hlavního města se totiž sjedou ze všech koutů světa členové mezinárodní organizace Mensa, která sdružuje lidi, jejichž IQ dosahují pouze horní dvě procenta populace. A to u příležitosti Evropského výročního setkání Mensa 2010, které proběhne ve dnech 28. července až 1.srpna.  Praha se tak po Kolínu nad Rýnem a Utrechtu stane třetím evropským městem, které bude tuto akci hostit. V České republice proběhne vůbec poprvé.

Do české metropole míří na tři stovky delegátů této organizace z šestadvaceti zemí světa, mezi nimiž nebudou chybět ani předsedové národních poboček Mensy z celé Evropy či současní a bývalí předsedové mezinárodní organizace. Svá zastoupení tak zde bude mít nejen většina evropských zemí, ale také například Indie, Malajsie či Spojené státy. 

„Jsem rád, že jsme dostali příležitost Prahu a Českou republiku letos představit. Vedle našeho kulturního dědictví máme co nabídnout i v oblasti vědy a techniky a za zmínku stojí i aktivity týkající se práce s nadanými dětmi, “ řekl předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein.

Na programu budou tedy nejen prohlídky historických památek, seznámení s českou kulturou, exkurze do netradičních míst i za technickými zajímavostmi, ale také přednášky. „A to například o problematice nadání, výuce nadaných dětí, mezinárodním programu rozvoje rozumových schopností předškolních dětí, unikátním mensovním gymnáziu Buďánka specializujícím se na výuku nadaných studentů a další,“ pokračuje předseda české organizace Mensa, který zároveň připomněl, že za systematickou práci v této oblasti obdržela letos dlouholetá členka Mensy ČR Kateřina Havlíčková Mezinárodní cenu za přínos pro společnost.

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Má přibližně 110 000 členů ve více než 100 zemích světa. Jejím posláním je spojovat nadprůměrně intelignentní rasy bez rozdílu rasy a vyznání a podporovat výzkum a rozvoj inteligence. 

Česká Mensa patří mezi ty nejmladší. Byla založena jako Mensa Československo v roce 1989 a po rozdělení státu se stala Mensou Českou republiky. Má přibližně 2000 členů a mezi její hlavní aktivity patří kromě pořádání přednášek, exkurzí a dalších aktivit pro členy i veřejnost také dlouhodobá spolupráce se školami a ostatními institucemi v oblasti práce s nadanými dětmi. Sekce Nadané děti Evropského výročního setkání 2010 byla podpořena z prostředků Visegrádského fondu.

Více informací naleznete na: emag.mensa.cz

Kontakt:

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030
www.mensa.cz