Rozvíjejte logické myšlení svých dětí již od předškolního věku

Praha, 16. srpen 2016

Mensa ČR startuje v srpnu již devátý ročník Logické olympiády - soutěže pro všechny děti ve věku od 3 do 20 let. Registrace do soutěže probíhá do 30. září na adrese www.logickaolympiada.cz.

Soutěž Logická olympiáda, jak již název napovídá, se zaměřuje na úlohy, pro jejichž řešení je třeba logické uvažování, správný úsudek, pohotovost, samostatnost, jednoduše řečeno prostý „selský rozum“. Díky tomu mohou soutěžit děti již od 3 let věku až po středoškolské studenty. Úlohy jsou samozřejmě upraveny na míru konkrétní věkové kategorii, těch je v soutěži pět – předškolní děti, prvňáčci, děti z 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a středoškoláci. 

Nejenže logické uvažování se dá procvičovat v každém věku, ale děti jej použijí i ve většině školních předmětů a především v praktickém životě a své budoucí práci. Soutěž je navíc koncipována tak, aby úlohy děti bavily a měly rozličnou náročnost a tak si každé dítě najde to své.

Nominační kolo soutěže probíhá on-line. Postupová kola (krajské a celorepublikové) jsou pak již prezenční a děti mohou vyhrát zajímavé ceny. Finále soutěže proběhne v Míčovně Pražského hradu.

Logická olympiáda proběhne opět pod záštitou generálních partnerů soutěže, Nadace The Kellner Family Foundation a školy Open Gate. 

Mensa International je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má již více než 4 300 členů. Zabývá se mimo jiné vzděláváním dětí a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty. 

Kontakt:
Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
737 329 360 

www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz 

 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Nadace poskytuje stipendia polovině studentů tohoto gymnázia. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION směřuje své působení především do čtyř  projektů z oblasti vzdělávání a vědy. První z nich, projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům. Dále Nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních i českých univerzitách a vysokých školách.

Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. V roce 2011 proto vznikl projekt Pomáháme školám k úspěchu, ze kterého Nadace poskytuje vybraným základním školám prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Čtvrtý z nadačních projektů se zaměřuje na práci českých vědců. Víceletými granty z projektu Science podporuje výzkum nádorových onemocnění. Mimo hlavní aktivity pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví. Další informace na www.kellnerfoundation.cz.