Zakládající členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková získala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Praha 28. března 2012 

 

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za systematickou a průkopnickou práci v oboru rozvoje moderní výuky a podpory intelektově nadaných dětí získala zakládající členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková. Dnes, u příležitosti Dne učitelů, ji převzal ve Velkém zrcadlovém sále budovy ministerstva, jménem Kateřiny Havlíčkové, současný předseda Mensy České republiky Tomáš Blumenstein.

Toto ocenění korunuje dvě dekády systematické práce s nadanými dětmi a podtrhuje význam Mensa gymnázia (dříve Osmiletého gymnázia Buďánka) a Mensy České republiky, organizací, které paní Havlíčková zakládala, pro rozvoj moderního vzdělávání a péče o nadané děti. 

Paní Havlíčková si uvědomovala, že vzdělávací systém začátku devadesátých let nenabízel prostředky pro podporu a systematický rozvoj kognitivně nadaných dětí a dokázala najít a nadchnout kolegy, kteří s ní byli ochotni situaci změnit. Na konci roku 1989 stála u založení české Mensy a posléze Dětské Mensy, organizace, která se věnuje podpoře nadaných dětí pořádáním poradenských, vzdělávacích a společenských aktivit, jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče a učitele.

Díky její průkopnické práci otevřelo v září 1993 své brány studentům Osmileté gymnázium Buďánka, nyní Mensa gymnázium, historicky první škola pro nadané děti, zaměřená na podporu a rozvoj nadaných studentů prostřednictvím individuálního přístupu a podnětného prostředí. S průměrným počtem 17 studentů ve třídě nabízí gymnázium každému ideální prostor pro rozvoj podle vlastních schopností a možností. Učila rodiče a učitele dětí pracovat s jejich talentem a položila základy testování IQ přímo na školách.

„Své zkušenosti Kateřina Havlíčková uplatňovala i v širší oblasti, stala se členkou komise MŠMT pro přípravu návrhu komplexní péče o nadané děti a všestranně se snažila podporovat myšlenky, které by rozšířily nabídku vzdělání v ČR,“ vysvětlil dále nominaci předseda Mensy Tomáš Blumenstein.

Kateřina Havlíčková za svůj přínos společnosti získala také mezinárodní ocenění americké nadace Mensa Education & Research Foundation.

 

Více informací poskytne:

 

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy České republiky
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030