Volby 2019

Představujeme navržené kandidáty, kteří oficiálně potvrdili svůj úmysl kandidovat. Kandidátům byla vylosována čísla.

Předseda MENSY ČR

     Martin Sedláček

Rada MENSY ČR

01 Eva Vavřinová 
02 Ludmila Děcká 
03 Dana Havlová 
04 Tomáš Blumenstein 
05 Petra Holubová 
06 Vladan Havel 
07 Petr Mazal 
08 Stanislav Wolf
09 Dušan Fürst 
10 Zuzana Kořínková 
11 Jiří Rak 
12 Petr Čavojský 
13 Pavel Terber 
14 Lucie Měchurová 
15 Hana Kalusová 
16 Martina Doležalová

Kontrolní komise MENSY ČR

K1 Dagmar Saktorová 
K2 Zdeněk Falář 
K3 Zdenka Pániková 
K4 Hana Vantuchová 
K5 Jiří Šmach

 

Kandidát na předsedu


Martin Sedláček

čl. č. 7924

tel.: +420 602 392 662

e-mail: martin.sedlacek@mensa.cz

předseda Mensy ČR

 

Vážené členky, vážení členové,

blížící se konec volebního období, které mi bylo umožněno prožít v roli předsedy Rady Mensy, mne donutil ke krátkému zamyšlení nad tím, co se během té doby podařilo, ale i nepodařilo zrealizovat. Dva roky se zdají jako dlouhá doba, ale máte-li během té doby kolem sebe fungující tým, věřte, že čas plyne nějak rychleji.

Stávající tým není jen devět radních, ale i celá řada dalších aktivních dobrovolníků, tajemníků, kteří se rozhodli pracovat pro Mensu jen proto, že ji mají rádi a chtějí, aby byla ještě lepším místem než doposud. Role radních není jen v rozhodování o provozních záležitostech, ale hlavně ve vytváření příležitostí pro realizaci nových smysluplných aktivit našich členů.

Mnoho z představ se kterými jsem před dvěma lety před vás přistupoval, se již podařilo zrealizovat, některé představy musely být pozměněny a některé se ještě realizují nebo na svou realizaci ještě čekají. Spoustu nových nápadů se podařilo uvést do života a nemálo jich ještě na svou příležitost čeká. Některé projekty není možno uzavřít do dvouletého volebního cyklu a tak náš tým před vás přistupuje a žádá vás o vaši podporu..

 

 

Kandidáti do Rady Mensy


01 Eva Vavřinová

čl. č. 8936

tel.: +420 734 435 541

e-mail: eva.vavrinova@seznam.cz

 

Vážené mensanky, vážení mensané,

děkuji za příležitost kandidovat do Rady Mensy ČR. Jsem členem od roku 2010 a za tu dobu jsem měla možnost poznat mnohé z Vás a to jak ve chvílích radosti, tak i v těch vážnějších. V posledním roce to bylo například na podzimním celostátním setkání, které jsme jako MS Pardubice měli možnost organizovat. V rámci MS Pardubice se aktivně podílím na organizaci krajského kola Logické olympiády. Právě organizační schopnosti, je to, co mohu Radě Mensy ČR nabídnout a možná také nový nezávislý pohled na činnosti, které jí přísluší. Kandidaturu beru jako výzvu, ke které, pokud mne podpoříte svými hlasy, se postavím čelem.

 


02 Ludmila Děcká

čl. č. 8674

e-mail: ludmila.decka@mensa.cz

místopředseda a pokladník MS Olomouc

 

kandidátka nedodala volební proslov

 


03 Mgr. Dana Havlová

čl. č. 6327

tel.: +420 607 886 874

e-mail: dana.havlova@mensa.cz

místopředsedkyně Mensy ČR, koordinátorka testování IQ, předsedkyně Rady pro Dětskou Mensu

 

Vážení členové Mensy, přátelé.

Ráda bych Vás oslovila jako kandidátka do Rady Mensy a krátce představila svou dosavadní práci pro Mensu a další plány.

Dvě oblasti, o které se starám, jsou testování IQ a Dětská Mensa. Testujeme až 9000 osob ročně. Zkvalitnili jsme proces přípravy, průběh testování i jeho zpracování. Žádná jiná Mensa na světě netestuje v podobném rozsahu. S novým psychologem Mensy jsme vytvořili a na cca 3000 dětech standardizovali, nové testy pro děti, kterými jsme nahradili dříve používané, jejichž standardizace už nebyla aktuální. V současné době začínáme s přípravou nového testu i pro dospělé. Jeho dokončení plánujeme v horizontu tří let.

Aktivit Dětské Mensy je stále více. Založili jsme desítky Klubů nadaných dětí a navázali spolupráci s mnoha školami. Setkání dětské Mensy, táborů se účastní dalších cca 600 osob ročně. Počty každoročně rostou. Pořádáme semináře NTC, školení pro pedagogy a mnoho dalšího. Ráda bych v této práci pokračovala. Předem děkuji za Vaši důvěru.

 


04 Tomáš Blumenstein

čl. č. 3122

tel.: +420 603 726 030

e-mail: tblumen@mensa.cz

místopředseda Mensy ČR

 

V současném volebním období se mi společně s mensovními kolegy podařilo rozjet projekty Podporujeme nadané děti pro budoucnost (future.mensa.cz) a Škola4 (skola4.mensa.cz) a také jsme rozšířili konferenci Vzdělání pro budoucnost. V úsilí zacíleném na nadané děti bych chtěl pokračovat i nadále. Kromě místních akcí a zahraničních exkurzí sestavuji na příští rok i organizační tým EMAGu (Evropské setkání Mensy) v Brně.

V Radě Mensy ČR bych chtěl podporovat organizátory akcí pro dospělé i pro děti, motivovat další dobrovolníky k práci na mensovních projektech a z pozice RM jim zajišťovat potřebné zázemí a organizační infrastrukturu. Chci být nápomocen vzniku nových místních skupin, nových organizačních týmů a nových aktivit. Tak nějak mě dost baví napomáhat rozjezdu nových projektů a zapojování nových lidí a spatřuji v tom i jednu z rolí Rady Mensy.

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603726030

 


05 Petra Holubová

čl. č. 11607

tel.: +420 608 338 417

e-mail: petra.holubova@mensa.cz

 

Vážené mensanky a vážení mensané, dovolte mi poděkovat za nominaci do Rady Mensy. Přemýšlela jsem při té příležitosti, co přinesla Mensa do mého života. Není toho málo, pravidelná jarní a podzimní setkání s šiframi, testy a bojovkami, exkurze a přednášky, časopis, na který se pokaždé těším, potkávání se s lidmi, mezi kterými si připadám nebývale normální, snídaně v kavárně, lívance, vejce Benedikt a mnoho dalšího. Letos jsem dokonce sebrala odvahu pár akcí uspořádat, protože bych chtěla být aktivní členkou. Pojďte do toho také. Volte (klidně i Petru), čtěte, pište, choďte na akce, ale nebojte se je i pro ostatní připravovat. Mensa je taková, jakou si ji uděláme. A já se těším, až se zase potkáme a podnikneme něco společně, protože tahle setkání mě nabíjejí energií, nadějí a inspirací.

 


06 Vladan Havel

čl. č. 9681

tel.: +420 722 343 585

e-mail: vladan.havel@email.cz

tajemník Rady Mensy ČR pro aktivity pro mladé

 

Vážené Mensanky, vážení Mensané.

V uplynulých letech jsem se jako vedoucí a programák kempů a JUNIOR kempů věnoval práci s členy Dětské Mensy a mladšími členy dospělé Mensy. Se skupinou dalších mladých členů organizuji akce, které jsou zaměřeny na zájmy této věkové kategorie a mají přilákat juniory k přechodu z Dětské Mensy do dospělé. V tomto věku jich totiž mnoho ztrácíme, protože jim dětská Mensa už nestačí a dospělá Mensa jim nenabízí příliš akcí, které by jim byly blízké.

Myslím, že se nám program docela daří. Účast na našich akcích se zvyšuje a zapojují se další členové. Díky těmto aktivitám jsem byl jmenován tajemníkem Rady Mensy pro aktivity pro mladé.

I nadále se tomu budu rád věnovat a chtěl bych prosazovat zájmy této věkové skupiny i v rámci Rady Mensy.

Za vaši případnou důvěru a hlas vám předem děkuji, moc si toho vážím.

 


07 Petr Mazal

čl. č. 8784

tel.: +420 737 329 360

e-mail: petr.mazal@mensa.cz

1. místopředseda Mensy ČR

 

Vážení členové Mensy ČR,

je opět před volbami a je čas požádat Vás o zpětnou vazbu, případně poprosit opět o důvěru. V Radě Mensy působím už osm let, takže asi víte, že se ode mě dá očekávat pokračování v současných trendech. Bouřlivé období už mám dost daleko za sebou, snahy změnit svět bez ohledu na názory ostatních už mě přešly dávno; snažím se vždy o konsensuální obecně prospěšná řešení.

Mensa má za sebou další dva úspěšné roky – roste počet členů, akcí, prestiž v očích veřejnosti. Martin se skvěle zhostil role předsedy a mně osobně se s ním pracovalo velmi dobře. Krátce z mých oblastí – počet členů Mensy trvale roste (za což děkuji mj. všem testujícím i organizátorům poutavých akcí), povedlo se vydat druhou knihu pro metodu NTC, znovu akreditovat NTC kurzy u MŠMT, počet účastníků Logické olympiády navzdory GDPR stále roste, ujalo se i poděkování dlouholetým členům. V příštím období bych se rád věnoval opět členské základně, máme rozpracovaný mj. projekt zvýhodněných mobilních volání, chci pokračovat i v týmu Logické olympiády. Největší výzvou ale bude příprava EMAG 2020 Brno. Po deseti letech budeme mít možnost organizovat prestižní setkání evropských mensanů – věřím, že akce bude nejméně stejně úspěšná jako EMAG 2010 v Praze.

Dovolím si zopakovat závěr mého posledního volebního proslovu – stále totiž platí: Mense děkuji za mnohé. Díky ní jsem navštívil řadu míst a akcí, na kterých mi bylo dobře. Především jsem ale díky ní poznal spoustu lidí, se kterými se rád stýkám, kteří mě inspirují a obohacují. Vždy platilo, že Mensa bude taková, jakou si ji uděláme. Pojďme si ji udělat takovou, aby se nám v ní i nadále líbilo.

Děkuji za Vaši případnou podporu,
Petr Mazal.

 


08 Ing. Stanislav Wolf

čl. č. 10394

tel.: +420 604 623 092

e-mail: ing.wolf@seznam.cz

koordinátor a předseda SIG Manager

 

Vážené mensanky, vážení mensané,

děkuji vám za vaši důvěru, velice si jí vážím. Mnozí z vás mě již znají ze setkání nebo časopisu. V Mense jsem sedm let a aktivní jsem od začátku. Připravil jsem pro vás mnoho akcí a napsal nespočet článků. S pomocí některých z vás se mi podařilo založit a vybudovat zájmovou skupinu SIG Manager. S ní poznáváte známé osobnosti, rozvíjíte své dovednosti, navštěvujete zajímavé organizace. Funguje příkladně, pravidelně a dělá Mense dobré jméno. Své know-how s vámi sdílím. Věřím, že úspěch při plánování a organizování akcí stojí na skupinovém duchu, dobré spolupráci a porozumění lidem. Své úsilí bych rád zaměřil především na péči o zájmové a místní skupiny. Chci měnit prostředí tak, aby bylo efektivní a příjemné pro všechny, být oporou iniciativním jednotlivcům a využít při tom svých zkušeností. Radu Mensy vnímám jako sehraný tým a jako týmový hráč se pro vás chci podílet na jejích společných cílech.

 


09 Dušan Fürst

čl. č. 9281

tel.: +420 724 593 140

e-mail: dufu@volny

předseda MS Olomouc

 

Vážení přátelé!

V Mense jsem členem od roku 2012 na podkladě testování v roce 1992. Na (znovu)zakládací schůzce jsem byl zvolen prozatímním předsedou a poté předsedou MS Olomouc. Tím jsem dosud. Stanovil jsem si cíl zabránit už několikerému vyhasnutí činnosti této MS. Také občas uspořádám prohlídku některého výrobního podniku, aby se především dětem rozšířil obzor. Zda se mi to podařilo, to můžete vyjádřit při volbách. To, že mne někdo neznámý (možná jich bylo víc) navrhl jako kandidáta do Rady, si považuji a budu-li zvolen, budu se snažit pracovat co nejlépe. Uvědomuji si, že mám výhodu a současně hendikep vyššího věku, ale také asi životní přehled, co je důležité a co méně. Pro slibované zapojení mám také další plus – netrpím takovým nedostatkem času, jako ti, jež chodí do práce. Pracoval jsem ve výrobě, v projekci i v diplomacii. Snažím se být slušný. Nejsem ani moc zpohodlnělý, jak se stává některým důchodcům, jsem soudním tlumočníkem srbštiny, bosenštiny, černohorštiny a chorvatštiny (před dvacítkou let se takto rozpadla srbochorvatština).

Pokud jsem vás přesvědčil, dejte mi, prosím, svůj hlas.

Děkuji.

 


10 Zuzana Kořínková

čl. č. 10282

tel.: +420 776 288 979

e-mail: zuzana.korinkova@mensa.cz

šéfredaktorka časopisu, členka Rady Mensy ČR

 

Jako člen Rady jsem měla v posledních dvou letech na starost mensovní časopis a působila jako jeho šéfredaktorka. Časopis se pod mým vedením dočkal nového grafického pojetí a formátu, změny zaznamenal i v rovině obsahu (častější rozhovory, více obsahu pro dětské členy) a věřím, že se ho daří rozvíjet způsobem, který pomáhá Mensu vhodně reprezentovat. V současné chvíli probíhá příprava nové podoby webu časopisu – cílem je jeho oživení, propojení se sociálními sítěmi a celkově aktivnější využívání. Kromě časopisu jsem se ale v posledních dvou letech zapojila i do dalších aktivit, například do projektu Future (lektorování seminářů a grafika materiálů), Logické olympiády a akcí místní skupiny. Zatím nepovažuji svou práci na časopise za dokončenou a v případě svého znovuzvolení v ní budu nadále pokračovat, ale ráda se v budoucnu zapojím i v jiných oblastech fungování Mensy, kde vidím potenciál pro zlepšení (např. dosažení jednotného vizuálního stylu nebo efektivnější podpora činnosti SIGů).

 


11 Jiří Rak

čl. č. 9016

tel.: +420 722 522 777

e-mail: jiri.rak@mensa.cz

http://cz.linkedin.com/pub/jiri-rak/22/871/480

tajemník Rady Mensy pro ekonomiku

 

Vážené členky a členové,

dovoluji si Vás oslovit jako kandidát do Rady Mensy.

Prvně bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou mi dala stávající rada. Nadále bych rád pokračoval v činnostech týkající se ekonomiky.

Myslím, že v posledních dvou letech se nám daří proměnit Mensu, čítající tisíce členů, pořádající stovky akcí, v organizaci, která umí řádně hospodařit, umí dále přilákat další aktivní dobrovolníky a jim poskytnout zázemí. Budu dále podporovat nové i stávající akce a zapojovat další členy.

Jsem členem devátým rokem a mé dosavadní činnosti byly spjaty s MS Brno. Na jaře 2018 uspořádalo právě Brno celostátní setkání v Zaječí. Jsem moc rád, že se mi podařilo spolu s týmem připravit vícedenní akci pro více než 160 lidí. Z reakcí účastníků čišela spokojenost, proto budu rád pomáhat i v roce příštím, kdy nás čeká v Brně EMAG.

Vzděláním jsem stavař, pracuji v IT, denně řídím několik týmů a projektů. Můj veřejný profil je http://cz.linkedin.com/pub/jiri-rak/22/871/480

Děkuji Vám za Váš hlas.

 


12 Ing. Petr Čavojský

čl. č. 8025

tel.: +420 724 046 888

e-mail: petr.cavojsky@volny.cz

místopředseda Mensy ČR, předseda správní rady Mensa gymnázia, o.p.s.

 

Milé dámy, vážení pánové.

V uplynulém volebním období jsem byl členem Rady Mensy ČR. Za tyto dva roky jsem poznal, co vše práce pro Mensu - tedy pro vás všechny - obnáší. Proto jsem rád, že mohu opět kandidovat. Mým cílem v případě, že budu vámi zvolen je:

1. dále pracovat pro Mensa gymnázium, o.p.s,
2. podílet se na práci s nadanými dětmi,
3. zlepšovat podmínky pro činnost Mensy ČR,
4. pracovat pro vás.

Činnosti, které se organizují v Mense ČR, mám rád a chci se i v dalším období se zájmem podílet na jejich rozvíjení. Chci aktivně pracovat pro Mensa gymnázium, školu pro nadané děti, kterou naše organizace, jako jediná Mensa na světě, založila. Chci pomáhat při organizaci úžasné soutěže Logická olympiáda a při organizování akcí, kde se Mensa ČR veřejně propaguje, jako jsou např. Kluby deskových her nebo Kluby nadaných dětí.

Rád vás všechny uvidím při celostátních setkání, exkurzích nebo na jiných akcích.

Z pozice člena Rady Mensy ČR budu prosazovat zájmy organizace a šířit její dobré jméno.

 


13 Pavel Terber

čl. č. 2341

tel.: +420 604 750 324

e-mail: pavel.terber@mensa.cz

http://terber.sky.cz

předseda MS Brno, člen Rady Mensy ČR

 

V Mense jsem již spoustu let, a nějakou dobu působím jako předseda brněnské místní skupiny, kde se zabývám hlavně organizací a pomocí s organizací pořádání schůzek a dalších doplňkových akcí. Současně, jako člen rady, mám na starosti místní skupiny. Pokud budu mít možnost, tak bych se tomuto rád dál věnoval.

 


14 Lucie Měchurová

čl. č. 11730

tel.: +420 777 141 975

e-mail: lucie.mechurova@mensa.cz

testující, kluby nadaných dětí, NTC Learning

 

Vážení členové Mensy,

děkuji za příležitost kandidovat do Rady Mensy ČR.

Již tři roky se aktivně věnuji práci v oblasti Dětské Mensy. Testuji děti především ve školách na území celých Čech a v souvislosti s vyhledáváním nadaných dětí také pomáhám zakládat Kluby nadaných dětí. Podílím se na organizaci a realizaci akcí pro nadané děti i jejich rodiče. Jsem také součástí týmu, který se věnuje metodě NTC Learning určené především pro děti předškolního věku.

Jsem přesvědčena, že aktivit směřujících k nadaným dětem není stále dostatek a je velmi potřebné se tomuto tématu věnovat. Ať již budu zvolena či nikoliv, určitě v rámci Mensy ČR budu nadále v této oblasti aktivně působit.

 


15 Hana Kalusová

čl. č. 4345

tel.: +420 777 004 678

e-mail: hana.kalusova@mensa.cz

místopředsedkyně Mensy ČR

 

Musím přiznat, že uplynulé dva roky byly pro mě náročné. Skloubení domácnosti, tří dětí (puberťák, první třída a čerstvé miminko) a ještě mensovní aktivity? Naštěstí mám výborné pomocníky jak v rodině, tak úžasné spolupracovníky v Mense. Díky tomu se mi nejen podařilo udržet současné aktivity (seminář, konference, zahraniční exkurze, testování, KND, …), ale navíc začít i nové (příměstské tábory v Ostravě). Práce pro Mensu mě nejen baví, ale hlavně mi dává smysl a ráda bych v ní pokračovala i v rámci Rady Mensy. Proto vás na tomto místě opět prosím o podporu a těším se na další dva roky!

Hanka


16 Martina Tyna Doležalová

čl. č. 13798

tel.: +420 728 262632

e-mail: martina.tyna@seznam.cz

 

Vážení a milí,

zdravím vás z Vysočiny, ze služebně nejmladší místní skupiny Jihlava.

Návrh na kandidaturu po prvotním lehkém šoku přijímám, díky za každou novou výzvu.

Jestli mohu být v Radě k čemu platná? Doufám. Z pěti mých dětí se školství týká už jen dvou, ale coby psycholožka ve škole pracuji, tudíž je mi blízké mimo jiné téma vzdělávání. Proto přednášení v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future, proto krajánkování při Logické olympiádě. A prohlašuju zde místopřísežně, že hodlám umanutě hájit pravohemisférové aktivity a jejich nespravedlivě přehlížený význam v intelektuálním rozvoji. Protože: intelekt bez invence?

Bydlím na samotě u lesa a mám hrozně ráda pohádky, sem tam i nějakou novou přivedu na svět. A stejně jako řeč mě fascinuje i keramická hlína a kouzlo okamžiků při setkáních SIGu improvizace.

Moc mě těší, že jsem potkala Mensu a vás, co jsem tu potkala, a těším se na vás, které jsem zatím nepotkala. Těším se na všechno dobré a ještě lepší, co z toho vzejde.

 

 

Kandidáti do Kontrolní komise


K1 Ing. Arch. Dagmar Saktorová

čl. č. 8938

tel.: +420 721 144 188

e-mail: dagur@seznam.cz

 

Kandidátka nedodala volební proslov

 


K2 Zdeněk Falář

čl. č. 5268

tel.: +420 732 673 930

e-mail: zdenek@falar.cz

pokladník MS Praha

 

Vážené mensanky a mensané,

dovolte mi poděkovat za nominaci na kandidáta do Kontrolní komise Mensy ČR. Vynasnažím se, abych v případě svého zvolení jak své navrhovatele, tak ostatní mensany nezklamal a abych jako člen Kontrolní komise napomohl hladkému a transparentnímu fungování Mensy.

Za posledních pět let, kdy se aktivně účastním mensovního života, jsem v Mense potkal mnoho zajímavých a inspirujících lidí, kteří mě obohacují a s nimiž rád trávím volný čas. V této krátké době jsem měl tu čest být několikrát členem týmu pořádajícího celostátního setkání Mensy. Též se účastním přípravy Logické olympiády. V rámci MS Praha spolupořádám pravidelná i nepravidelná setkání místní skupiny. Dle potřeby vypomáhám i s dalšími místními i celostátními akcemi. V těchto aktivitách hodlám pokračovat bez ohledu na své případné zvolení za člena Kontrolní komise.

 


K3 Bc. Zdenka Pániková

čl. č. 3027

tel.: +420 737 154 078

e-mail: zdenka.panikova@mensa.cz

 

Děkuji za nominaci, kterou považuji jako poctu a projevení důvěry a budu se snažit důvěru nezklamat. Členkou Mensy jsem od roku 1996 a dál se hodlám podílet na vzrůstu kvalit této organizace, která mi za ta léta přinesla spoustu nezapomenutelných vzpomínek a inspirací a znalostí.

Původním povoláním výpravčí vlaků pracuji již 25 let jako účetní a ekonom a svoje zkušenosti a znalosti ráda poskytnu k dalšímu rozvoji sebe i Mensy.

 


K4 Mgr. Hana Vantuchová

čl. č. 8282

tel.: +420 737 903 740

e-mail: hana.vantuchova@mensa.cz

předsedkyně Kontrolní komise Mensy ČR

 

Vážení členové,

volební proslov píšu již po páté, budu tedy stručná. Děkuju za navržení do RM a KK. Velice si toho cením, ale rozhodla jsem se přijmout kandidaturu jen do KK. V KK působím i v tomto volebním období a ráda bych působila dále.

Děkuji předem za podporu.
Hana Vantuchová

 


K5 Jiří Šmach

čl. č. 9146

tel.: +420 731 948 206

e-mail: jiri.smach@mensa.cz

předseda MS Ostrava, člen Kontrolní komise Mensy ČR, krajský koordinátor LO v Ostravě

 

Vážení Mensané,

jsem členem od roku 2011, kdy jsem se zúčastnil poprvé svého celostátního setkání, a to v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. Z počátku jsem se pouze rozhlížel a účastnil převážně celostátních setkání. Od roku 2012 jsem pomáhal s organizací Logické olympiády v Moravskoslezském kraji a v roce 2014 jsem se stal krajským koordinátorem. Od roku 2017 jsem předsedou Místní Skupiny Ostrava a tentýž rok jsem byl zvolen do Kontrolní Komise. Díky členství v kontrolní komisi jsem se mimo jiné stal dobrovolníkem v programování intranetu. Samozřejmě to nebyla hlavní náplň člena kontrolní komise. Rád bych i nadále spolupracoval v kontrolní komisi s Hankou Vantuchovou.

Děkuji za podporu
Jiří Šmach