Přednášky

Jednou z významných mensovních aktivit jsou odborné přednášky pro členy i pro veřejnost.
Velkým přínosem je jak osobní setkání se zajímavými osobnostmi, tak především rozšiřování obzorů a získávání nových informací.

Přednášky jsou koncipovány s ohledem na to, že posluchači nemusí být odborníky v dané oblasti. Velký důraz je kladen na dotazy účastníků. Často bývají přednášky i součástí větších akcí, například vhodně propojeny se zajímavými exkurzemi.

 

 

MUDr. Ranko Rajovič: Jak lépe rozvíjet přirozené schopnosti dětí?

13. 3. 2014, 16:00

Praha, prostory Poslanecké sněmovny PČR

 

Vaše náměty

Máte náměty na zajímavé osobnosti či témata? Či snad dokonce osobní kontakty? Napište nám:
tblumen@mensa.cz

Realizované přednášky

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., slovenský matematik a odborník na didaktiku matematiky
Matematika podle Hejného metody

Ing. Tomáš Kubeš
CERN: o Higgsově bosonu, mikroskopických černých dírách a počátcích vesmíru

JUDr. Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti ČR
Vyhlídky justice v ČR. osobní postřehy z předsedání Rady EU

Doc. Dr. Petr Robejšek, ředitel Mezinárodního institutu pro ekonomiku a politiku v Hamburku
Mezinárodní vztahy a pozice ČR v současném světě.

Doc. Eduard Hulicius, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd
Praktické využití nanotechnologií.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova a současné vysoké školství v ČR

MUDr. Karla Kotková, Lékařská fakulta UK
Ergonomie práce na PC

JUDr. Otakar Motejl, ochránce lidských práv
Česká justice, význam úřadu ombudsmana

Ing. Miroslav Singr, Ph.D., víceguvernér České národní banky
Zavedení Eura v ČR

Ing. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného průmyslu
Bezpečnostní situace ČR