Filmový klub

Aktivita je zaměřena na promítání filmů odrážejících mezilidské vztahy, aktuální dění, témata či humor.
Součástí jednotlivých promítání by měla být následná diskuze a případně rozbor námětu filmu, práce režiséra a jednotlivých herců.
K promítání máme vlastní prostory vybavené projektorem s plátnem a ozvučením.

Koordinátor:

Petr Zach, petr.zach@mensa.cz