"Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti managementu, leadershipu a budování osobnosti."

 


Aktivity

Setkáváme se s byznysmeny a známými osobnostmi. Odhalujeme s nimi roušku tajemství úspěchu. Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých dovedností. Poskytujeme základní i pokročilé vzdělání a přesahujeme do praxe. Součástí našich aktivit jsou exkurze do firem a podniků, technologických a výzkumných center. Pořádáme workshopy a zábavné akce. Přispíváme do časopisů a podporujeme dobrého jméno Mensy České republiky.

 

youtube                facebook

Členství

intranet.mensa.cz ► příjem konferencí ► SIG Manager

Kontakt

předseda a koordinátor:   Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz

 

Poděkování

Srdečné poděkování patří všem, kteří více či méně přispěli k úspěchu SIGu Manager. Zvláště pak Radimu Novákovi a Michalu Blümelovi. Dále Václavu Brázdovi z BFÚ AV ČR, investorovi Jiřímu Hlavenkovi, zakladateli a předsedovi správní rady 6D panu Pavlu Kysilkovi, výkonnému řediteli Aspen Institute CE Jiřímu Schneiderovi, CEO/CSO společnosti nanoSPACE a předsedovi Asociace nanotechnologického průmyslu ČR panu Jiřímu Kůsovi, odborníku v oblasti HR a psychologie práce panu Františku Hroníkovi ze společnosti MotivP, zakladateli společnosti PERAVES, konstruktérovi a testovacímu pilotovi panu Gustavu Procházkovi, podnikateli Ondřeji Kaniovi ze společnosti JK Education, majiteli a sládkovi pivovaru HAUSKRECHT panu Petru Hauskrechtovi, řediteli společnosti IVEP panu Marku Chladilovi, Patriku Hornému z poradenské společnosti PwC, paní Janě Duchaňové z podniku Thermo Fisher Scientific, přednímu českému odborníkovi na kryptoměny panu Martinu Šípovi ze SatoshiLabs, profesionálnímu lektoru a kouči Jaroslavu Kopalovi z 4management, týmovému vedoucímu Vladimíru Kolaříkovi z ÚPT Akademie věd ČR, paní profesorce Ireně Rektorové ze Středoevropského technologického institutu CEITEC, Marianu Špajdelovi, Martinu Sádovskému a Márii Bulokové ze společnosti World of Brain, HR Business Partner společnosti MEOPTA paní Barboře Ticháčkové, vedoucímu digitálně výrobních laboratoří FABLAB Brno Tomáši Mejzlíkovi, vedoucímu Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování VUT FSI Davidu Palouškovi, řediteli kreativního hubu INDUSTRA Pavlu Stratilovi, psychologu a psychoterapeutu panu Vladimíru Marčekovi, zakladateli a řediteli společnosti AJALA Chocolate Filipu Teplému, řediteli společnosti MotivPress Martinu Moravcovi, konzultantovi v oblastech HR, psychologie práce a pracovního práva Ladislavu Koubkovi, zakladateli společnosti Peoplecomm Tomáši Hajzlerovi, panu podplukovníkovi Zdeňku Mikulkovi z Univerzity obrany, panu doktoru psychologie Vladimíru Marčekovi, panu Martinu Lupovi ze společnosti TESCO, šéfredaktorce časopisu Mensa Zuzaně Kořínkové, šéfredaktorce časopisu Mensa Slovensko Daniele Metesové, šéfredaktorce časopisu Moderní řízení Aleně Kazdové, šéfredaktorce časopisu Zisk manažment Kamile Ševčíkové, redaktorce brněnského deníku Rovnost Veronice Gecové a v neposlední řadě také panu Ladislavu Špačkovi, mistru etikety a bývalému mluvčímu prezidenta Václava Havla, za srdečnou a otevřenou podporu.