Čestné uznání Mensy ČR

Čestné uznání Mensy ČR

Čestným uznáním Mensa ČR oceňuje osobnosti za významný přínos inteligenci národa. Nominace zasílají koordinátorovi členové Mensy, kteří pak svým hlasováním volí laureáta ceny.

ikona pro čestné uznání Mensy ČR
ikona pro čestné uznání Mensy ČR
info

Čestné uznání Mensa ČR uděluje osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Česku / trvale žijící na území ČR, která se zasloužila o šíření duševních produktů nebo dobrého jména České republiky ve světě. Slavnostní vyhlášení výsledků se koná na valné hromadě Mensy. Oceněny mohou být i osoby již zemřelé (omezeno datem úmrtí po roce 2008).

ikona pro laureáta ceny

Držitelem Čestného uznání pro rok 2022 se stal

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr.h.c., MBE

profesor emeritus anglické literatury, překladatel, shakespearolog, držitel mnoha ocenění za literární práci

Ostatní nominovaní

 • prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
  český lékař, specializací neurochirurg, v letech 1997–2020 přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze a 1. LF UK
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
  lékařka a vysokoškolská pedagožka, profesorka histologie a embryologie, rektorka Univerzity Karlovy jako první žena v této funkci od založení univerzity
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
  gastroenterolog, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplant centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, člen odborných společností, držitel ocenění za odborné publikace
 • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
  vědec a vysokoškolský pedagog v oboru patologie se specializací na neuropatologii, přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF.

Kontakty

Petr Mazal
koordinátor Čestného uznání
petr.mazal@mensa.cz

Harmonogram

 • Listopad/Prosinec – Členové Mensy e-mailem zasílají návrhy osobností. Osobnosti mohou být nominované opakovaně.
 • Leden – Pracovní komise dohledává informace o navržených kandidátech
 • Únor – Koordinátor seznamuje radu s výsledky nalezené Pracovní komisí.
 • Březen – Rada vybere 5 kandidátů (druhé kolo nominace).
 • Duben – Členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou.
 • Červen – Slavnostní vyhlášení výsledků na valné hromadě Mensy za účasti kandidátů, předání pamětního listu, předání diplomů ostatním kandidátům.