Historie

1968 – úplný počátek

Historie české Mensy se začala psát již v roce 1968. Tehdy během pobytu v Anglii navštívila psycholožka Hana Drábková tehdejšího ředitele Mezinárodní Mensy v Londýně. Nebyla to náhoda, již delší dobu se zabývala výzkumem dědičnosti inteligence, zvláště vysoké inteligence. Kromě založení Mensy byla hnacím motorem i snaha získat materiály k práci s rodinami lidí s vysokým IQ. Bohužel přišel srpen 1968 a s ním i konec možnosti zakládat „elitářský klub“ Mensa.

1988 – první testování

V listopadu se v Curychu konala 1. konference ECHA (European Council for High Ability), vědecké společnosti, která se zabývala dětmi i dospělými s vysokým IQ. Na konferenci měla paní Drábková, jediná účastnice z východního bloku, referát „Dědičnost vysoké inteligence“. Zde obnovila kontakt s Mezinárodní Mensou a domluvila cestu do Prahy pro Eda Vincenta, výkonného ředitele Mensy, aby pomohl se založením nové Mensy a prvním testováním.
Na nabídku na testování IQ zdarma zareagovalo asi 1 000 lidí, kteří se až na samotném testování dozvěděli, že se jedná o akci Mensy. Úspěšně testovaní dostali nabídku vstupu do Mezinárodní Mensy. Samostatná československá Mensa zatím z politických důvodů vzniknout nemohla a existující organizace ji nechtěly zastřešit.

ilustrace americké Mensy
Dobová ilustrace registru americké Mensy

1989 – nárůst počtu členů

V září a v listopadu 1989 se uskutečnila další dvě testování. Díky tomu byl počet členů cca 250. Po 17. listopadu 1989 už bylo možné podniknout další kroky k založení Mensy.

1990 – zahájení činnosti

Začátkem roku 1990 se sešel zakládající výbor Mensy. První předsedkyní Mensy Czechoslovakia se stala Hana Drábková st. Další aktivní členové byli Hana Drábková ml., Jiří Bělohlávek jako místopředseda, Alena Straková jako jednatelka, Marta Pawlicová jako tajemnice a kronikářka, Láďa Šulc jako redaktor časopisu Mensa, Vláďa Kšír jako SIG koordinátor, Jaroslav Flejberk za místní skupinu Pardubice a dále Helena Bastlová, Vladimír Vätter, právník, a Jan Komárek, ekonom.

Historie Mensy - dobová ilustrace

17. března 1990

proběhla v rámci aktivit vedoucích k založení Mensy několikahodinová schůze se členkou výboru Mezinárodní Mensy, A. O’Brien z Londýna. Byly projednány stanovy organizace a odsouhlasen postup zakládání Mensy od prozatímní k národní Mense. V dubnu 1990 proběhla plenární schůze, kde byli členové Mensy seznámeni s novým výborem a programem. Byly také ustaveny některé zájmové skupiny (SIGy). Předsedkyní Mensy se stala PhDr. Hana Drábková st., 1. místopředsedkyní RNDr. Helena Bastlová a 2. místopředsedou Ing. Jiří Bělohlávek.

Říjen 1990

Proběhlo první testování IQ v Bratislavě, bylo otestováno 550 lidí, z nichž více jak 140 osob prošlo testy úspěšně a většina z nich akceptovala i nabídku členství v Mense.

1991 – oficiální založení

28. března 1991 – oficiální datum vzniku Mensy Československo

1992 – Dětská Mensa

V roce 1992 založila Kateřina Havlíčková také Dětskou Mensu s cílem najít a rozvíjet nadané děti. Zorganizovala mnoho exkurzí a přednášek za účelem vysvětlit rodičům nadaných dětí, jak pracovat s jejich talentem. Dětská Mensa se v současné době snaží v nalézání mladých talentů spolupracovat se školami. Dále položila základy testování IQ přímo na školách a dodnes patří mezi aktivní členy Mensy.

1993

Rozdělení na Mensu České rebubliky a Mensu Slovensko.

Září 1993Mensa gymnázium

Kateřina Havlíčková je zakládající členka Mensy ČR, která také spoluzakládala školu pro mimořádně nadané děti. Smyslem bylo s dětmi ve škole systematicky pracovat, ale zároveň brát na zřetel jejich individuální potřeby a zájmy. V září 1993 se začalo učit v Gymnáziu Buďánka, které bylo následně přejmenované na Mensa gymnázium.

2010 – MERF

Cena The International Award for Benefit to Society je každoročně udělována americkou organizací Mensa Education & Research Foundation. Vítězem tohoto ocenění se může stát takový člověk, který významně přispěl společnosti tím, že pomohl nebo pomáhá nadaným lidem a snaží se o rozvoj jejich intelektuálních a sociálních schopností. Je nám ctí, že takto prestižní ocenění získala v roce 2010 členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková.

2012 – MŠMT

Ministr školství udělil v roce 2012 spoluzakladatelce Mensy a zakladatelce mensovního gymnázia Kateřině Havlíčkové medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2023 – Mensa Česko

Došlo k přejmenování Mensa České republiky byla přejmenována na Mensa Česko.