Mozek

Cvičte si mozek s Mensou

pravidelné kvízy s Magazínem DNES

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete do formuláře vyplnit do středy. S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz.

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh. Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou ČR a hru či hlavolam.

Správná řešení ze starších čísel

11/2022

1. 4478 KČ
2. STROMOŘADÍ (psáno po hláskách)
3. PLODY (vynechaná písmena v abecedě)
Výhercem kola 11/2022 se stala Miroslava Nováková z Kamenice nad Lipou, gratulujeme!

12/2022

1. SUROVINA
2. BOTANIKA (Velký polský kříž, šipky ukazují ze středové buňky)
3. PLEMENO (vynechaná písmena)
Výhercem kola 12/2022 se stal Tomáš Hrubý z Opavy, gratulujeme!

13/2022

1. MERKUR (pořadí písmen udávají příslušná čísla: “ktera planeta je nejblize slunci”)
2. ASTRONOM (doplnění na tzv. anglickou vlaječku)
3. KOMETA (první/poslední písmena ze slova, podle šipky)
Výhercem kola 13/2022 se stala Erika Špetová z Ostravy, gratulujeme!

14/2022

1. Y<X<U<Z<V
2. ZKUMAVKA (z každého slova vezmeme písmeno tak, aby jeho pořadí ve slově odpovídalo příslušnému číslu)
3. 5
Výhercem kola 14/2022 se stala Romana Sklenářová z obce Milín, gratulujeme!

15/2022

1. ARABICA (Morseova abeceda)
2. ESPRESSO (druhé mocniny)
3. CAPPUCCINO (po vynásobení získáme protonová čísla prvků periodické soustavy)
Výhercem kola 15/2022 se stal Jaroslav Bláha z Prahy, gratulujeme!

16/2022

1. LIDOOPI (barvy duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová – jejich počty nám určují pořadí písmene v abecedě)
2. BORNEO (každé třetí písmeno, odzadu)
3. GORILA (Braillovo písmo, číslice 1-6 ukazují vybarvené tečky. První znak je označen číslicí 1, vezmeme tedy vybarvené tečky na prvních dvou řádcích a získáme písmeno “G”. Druhý znak je označen číslicí 2, která je na prvním řádku v prvním sloupci, na druhém řádku ve druhém sloupci a na třetím řádku v prvním sloupci, což odpovídá znaku “O”)
Výhercem kola 16/2022 se stala Vlasta Zvoníčková z Brna, gratulujeme!

Vzhledem ke špatné rozlišitelnosti barev v tištěné formě 1. šifry 16/2022 je její zadání uvedeno i níže:

zadání hlavolamu mozek

17/2022

1. NOTEBOOK (šipky znázorňují, jestli na daném řádku vybrat levý nebo pravý znak (tečka vs. čárka) – např. dvě šipky doprava = na prvním řádku vybereme znak vpravo (čárka), na druhém znak vpravo (tečka), celkově dostaneme čárku a tečku, tedy N. Další znak je určen šipkami vpravo, vlevo a vpravo, tedy na prvním řádku dostaneme vpravo čárku, na druhém vlevo čárku a na třetím vpravo čárku, tedy O,…)
2. EXTERNI DISK (mřížka 5×5, ve které je umístěna abeceda)
3. SLUCHATKA (Velký polský kříž)
Výhercem kola 17/2022 se stala Marcela Machů z Uherského Brodu, gratulujeme!

18/2022

Správné řešení z čísla 18/2022 je:
1. KROVKY (Braillovo písmo)
2. LARVA (JJJ=KK=L, XXXX=YYY=ZZ=A,…)
3. CLENOVCI (součet řádků nám dá vždy číslo určující pořadí písmene v abecedě: 1+1+1=3=C, 5+0+7=12=L,…)
Výhercem kola 18/2022 se stala Zdeňka Macíčková z Nového Jičína, gratulujeme!

19/2022

1. KREDENC (dvojková soustava)
2. UMYVADLO (každé třetí písmeno)
3. STOLEK (třetí odmocniny)
Výhercem kola 19/2022 se stala Jarmila Sojáková z obce Lobodice, gratulujeme!

20/2022

1. BALON (zakrytá písmena v abecedě)
2. AUTODRAHA (pořadí prvočísel)
3. 27 nebo 33 (záleží, jestli využijeme všechny tři kostky)
Výhercem kola 20/2022 se stal Přemysl Ocelka z Brna, gratulujeme!

Header text

Header text