Mozek

Cvičte si mozek s Mensou

pravidelné kvízy s Magazínem DNES

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete do formuláře vyplnit do středy. S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz.

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh. Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou ČR a hru či hlavolam.

Správná řešení ze starších čísel

7/2023

1. 138
2. 984 
3. ZKRAT (šifra Semafor podle barev)

Výhercem kola 7/2023 se stal Jan Jirků z Nového Město na Moravě, gratulujeme!

8/2023

1. BLEDULE (Morseova abeceda – políčka s “O” čárky, prázdná políčka tečky)
2. DROZD (Morseova abeceda – noty s nožičkou nahoru a dolů)
3. SNEHULAK (tajenku tvoří prostřední písmena)

Výhercem kola 8/2023 se stal Michal Chrzibek z Dolního Benešova, gratulujeme!

9/2023

1. VELRYBA (tajenku tvoří písmena, která jsou v textu 3x)
2. KYTOVEC (písmena jsou napsaná v tzv. “Velkém polském kříži”, znak “X” prozrazuje pozici písmenek tvořících tajenku)
3. STŘEDOZEMNÍ MOŘE (tajenku tvoří písmena bezprostředně za “x”)

Výhercem kola 9/2023 se stala Věra Navrátilová z Prahy, gratulujeme!

10/2023

1. DVOJKOLO (Braillovo písmo)
2. CYKLOKROS (velká tabulka je rozdělena na 9 políček, každé z políček je rozděleno na 3 nebo 4 menší. Jejich vybarvení/nevybarvení nám dává informaci zda se jedná o čárku nebo tečku v Morseově abecedě. První políčko je rozděleno na 4 menší, přičemž první a třetí je vybarvené, získáme tedy – . – ., což odpovídá písmenu C. Druhé políčko je opět rozděleno na čtyři menší, vybarvené je první, třetí a čtvrté, tedy – . – -, odpovídá písmenu Y.)
3. BLATNÍK (každé druhé písmeno, čteme od konce)

Výhercem kola 10/2023 se stal Tomáš Kubec z Plzně, gratulujeme!

11/2023

1. 49
2. ROVNICE (18=R, 15=O, 22=V,…)
3. 75 (x=58, y=17)

Výhercem kola 11/2023 se stal Daniel Skuhra z Prahy, gratulujeme!

12/2023

1. BOTANIKA (Braillovo písmo, původní řádky znaku jsou poskládány za sebe v rámci jednoho řádku)
2. HERBÁŘ (počítačová klávesnice, jsou vždy vypsána písmena okolo)
3. ROSTLINY (třetí mocniny)

Výhercem kola 12/2023 se stal Martin Milota z Prahy, gratulujeme!

13/2023

1. ZAJÍČEK (trojková soustava, číslici 0/1/2 určuje počet RGB vybarvených polí. Přepsáno do trojkové soustavy je tedy šifra: 222, 000, 101, 100, 002, 011, 102. Šifra je včetně CH, což nám prozrazuje 27 možností v rozmezí 000-222.)
2. HOUSÁTKO (černým čtverečkem jsou označena písmena v abecedě)
3. KAČER (tečKa, čárkA, Čárka, tEčka, čáRka)

Výhercem kola 13/2023 se stala Erika Špetová z Ostravy, gratulujeme!

14/2023

1. APOLLÓN (prostřední písmena)
2. TERČ (první písmena posun v abecedě, druhá písmena E/F/G, třetí písmena součet hodnot v řádku i sloupci, čtvrtá písmena klávesnice počítače)
3. LUKOSTŘELBA (vynechaná písmena v abecedě, L je vynecháno 2x)

Výhercem kola 14/2023 se stala Zdeňka Balíčková z Horažďovic, gratulujeme!

15/2023

1. TAVENINA (dvojková soustava)
2. VULKANICKÁ ČINNOST (poslední písmena)
3. HORNINA (periodická soustava prvků)

Výhercem kola 15/2023 se stal Miroslav Mejstřík z Hýskova, gratulujeme!

16/2023

1. GOUDA (pozpátku názvy sýrů, mezi nimi písmenka navíc – tato písmenka tvoří tajenku)
2. SYROVÁTKA (součty po sloupcích určují pořadí písmene v abecedě)
3. EIDAM (Braillovo písmo)

Výhercem kola 16/2023 se stala Kateřina Šupčíková z Ostravy, gratulujeme!

17/2023

1. ROZMARÝN (číslice udávají počty jednotlivých písmen, pozice odpovídá Velkému polskému kříži.)
2. DOBROMYSL (odzadu každé druhé písmeno)
3. TYMIÁN (násobíme počet zelených a červených polí, výsledné číslo odpovídá pořadí písmen v abecedě)

Výhercem kola 17/2023 se stal Miloslav Cempírek z Adamova, gratulujeme!

18/2023

1. STAN (čísla rozložíme na prvočinitele, získáme číslice 2, 3, 5 a 7. Když vybarvíme políčka, ve kterých získáme rozkladem dvojku, získáme nakreslené písmeno S. Podobně pro číslice 3, 5 a 7 získáme T, A a N)
2. PLAMEN (pozice písmen na klávesnici, číslice udávají pořadí)
3. PŘÍSTŘEŠEK (posun písmen na klávesnici o jedno doprava)

Výhercem kola 18/2023 se stal Martin Šangala z Českého Těšína, gratulujeme!