Mozek

Cvičte si mozek s Mensou

pravidelné kvízy s Magazínem DNES

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete do formuláře vyplnit do středy. S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz.

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh. Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou a hru či hlavolam.

Správná řešení ze starších čísel

51/2023

1. GABRIEL 
2. PŘÁTELSTVÍ (hláskování)
3. ERICH MARIA REMARQUE (na počítačové klávesnici tvoří tajenku vždy uprostřed mezi uvedenými písmeny)

Výhercem kola 51/2023 se stala Aneta Váchalová z Dobřan, gratulujeme!

52/2023

1. 88 KM 
2. RUCE (vynechaná písmena v abecedě)
3. KAMNA (počty jednotlivých barev)

Výhercem kola 52/2023 se stal Petr Kolarz z obce Ludgeřovice, gratulujeme!

1/2024

1. PAPRIKA (Řádek – Sloupec – Pozice ve Velkém polském kříži)
2. REBARBORA (pozpátku)
3. LILEK (vybarvení na čtverečkovaném papíře)

Výhercem kola 1/2024 se stala Martina Vlaháčová z Ústí nad Labem, gratulujeme!

2/2024

1. VEČERNÍČEK (písmena tajenky dostaneme po vyškrtání doplněných písmen)
2. BĚŽECKÁ DRÁHA (každé druhé písmeno)
3. OVOCE (v každém kolečku je název jednoho ovoce a jedno písmeno navíc. Tato písmena tvoří tajenku.)

Výhercem kola 2/2024 se stal Roman Hůlka z Jaroměře, gratulujeme!

3/2024

1. KOTVA (jednotlivé římské číslice reprezentují písmena abecedy, písmena tajenky jsou napsaná ve správném pořadí malými římskými číslicemi)
2. POLE (Braillovo písmo)
3. PROGRAM (Morseova abeceda)

Výhercem kola 3/2024 se stal Miroslav Lattenberg z obce Slatinice, gratulujeme!

4/2024

1. KOMUNIKACE (v tabulce jsou 3 barvy, které znázorňují římské číslice I, V, X. Tímto zápisem získáme v každém řádku jedno číslo, které odpovídá pořadí písmene v abecedě)
2. SEMAFOR (vynechaná písmena v abecedě)
3. AUTOMOBIL (druhá písmena, čteme zespodu)

Výhercem kola 4/2024 se stal Lukáš Plaček z Poděbrad, gratulujeme!

5/2024

1. ORANGUTAN (Morseova abeceda po sloupcích, tečky a čárky jsou značeny zelenou barvou)
2. KALIMANTAN (každé druhé písmeno, odzadu)
3. VELKÉ SUNDY (písmena na počítačové klávesnici, jejich pořadí odpovídá pořadí prvočísel zapsanému v tabulce)

Výhercem kola 5/2024 se stala Hana Nováková z Pardubic, gratulujeme!

6/2024

1. AQUAPARK (binární zápis)
2. KOLOTOČ (první písmena názvů znaků)
3. BALON (v každém řádku chybí jedno písmeno, tato písmena udávají tajenku)

Výhercem kola 6/2024 se stala Aneta Lefanová z Českých Budějovic, gratulujeme!

7/2024

1. (barvy jsou zachovány úhlopříčně, součet okének v každém řádku i sloupci je roven 7)
2. TAJENKA (posun v abecedě)
3. LUŠTĚNINA (v prvním sloupci tvoří tajenku první písmeno, ve druhém prostředí, ve třetím poslední)

Výhercem kola 7/2024 se stala Michaela Baláková Panošová z Prahy, gratulujeme!

8/2024

1. TROLEJBUS (názvy dopravních značek, číslice udává kolikátý znak z názvu máme použít)
2. PROPISKA (tzv. mobilová šifra)
3. HOROLEZEC (druhá písmena, čteme zespodu)

Výhercem kola 8/2024 se stala Jana Jozefová z Ivančic, gratulujeme!

9/2024

1. PODGORICA (sloupečky tabulky představují na střídačku tečky (zelená barva) a čárky (žlutá barva), číslice určuje, kolikrát se daný znak opakuje. V prvním řádku získáváme 1 tečku, 2 čárky a 1 tečku, tedy písmeno P. Pokud daný znak začíná čárkou, je první číslice až ve druhém sloupci. Předposlední znak začíná až druhým sloupcem, tedy čárkou, následuje tečka, čárka a tečka, tedy písmeno C.)
2. BRATISLAVA (poslední slabiky)
3. DUBLIN (chybějící písmena)

Výhercem kola 9/2024 se stala Ludmila Handlířová z Plzně, gratulujeme!

10/2024

1. HYACINT (binárním převodem získáme čísla, která po převedení na písmena podle pořadí v abecedě dají chemické značky prvků. Když dohledáme jejich protonová čísla a převedeme na písmena, dostaneme tajenku. Např. 01111 odpovídá po přepisu z binární soustavy číslu 15. Toto číslo odpovídá písmenu O, které v periodické soustavě prvků zastupuje kyslík s protonovým číslem 8. Číslici 8 v abecedě odpovídá písmeno “H”. Na druhém řádku máme dvě čísla, 01001 a 01110, což odpovídá číslům 13 a 14. V abecedě odpovídají písmenům M a N, takže v tabulce hledáme Mn mangan. Ten má protonové číslo 25, což odpovídá písmenu “Y”.)
2. KROKUS (první písmena z každého druhého slova)
3. SEDMIKRÁSKA (posun v abecedě podél “hlavní čáry” o +/- 1 nebo 2)

Výhercem kola 10/2024 se stala Miroslava Svobodová z Litoměřic, gratulujeme!

11/2024

1. ASTROFYZIKA  (první číslo udává den v měsíci, druhé číslo udává měsíc a třetí číslo udává pořadí písmene ve jménu, které ten den slaví jmeniny)
2. OPTIKA (chybějící písmena v abecedě)
3. INDUKCE (chybějící písmena tvoří zápis římských číslic. Tyto číslice udávají pořadí písmene v abecedě. Např. kl.d bo.er nám dá IX, což odpovídá číslu 9. Deváté pořadí v abecedě má písmeno “I”.)

Výhercem kola 11/2024 se stala Zdeňka Rampáčková z Brna, gratulujeme!

12/2024

1. JEDLOVEC (součet písmen, číslice na druhé straně rovnice udává pořadí tohoto písmene v tajence)
2. TOPOL OSIKA (shluky tvoří písmena, která jsou na klávesnici okolo požadovaného znaku)
3. OVOCE (první část je Morseova abeceda, ale bereme z ní pouze ty číslice, které jsou v druhé části pod jedničkou. Obě části mají stejný počet znaků, takže lze jednoduše “překlopit” druhou část na první a čísla pod nulou škrtnout.)

Výhercem kola 12/2024 se stal Zdeněk Pastrňák z Ostravy, gratulujeme!

13/2024

1. PEČIVO (v každém řádku je přesmyčka názvu jednoho ovoce a jedno písmeno navíc. Tato písmena navíc tvoří tajenku)
2.  PAPRIKA ( posun v abecedě)
3.  Y, X, U, Z, V 

Výhercem kola 13/2024 se stal Jaromír Chytil z Valašského Meziříčí, gratulujeme!

14/2024

1. LEDNICE (Morseova abeceda)
2. TROUBA ( mobilová šifra)
3.  MRAZAK ( když si do tabulky vepíšeme celou abecedu třikrát po sobě, tajenku přečteme na barevných polích. První opakování abecedy má vybarvená políčka červeně, druhé zeleně, třetí modře)

Výhercem kola 14/2024 se stala Linda Kotrbová z obce Hrušky, gratulujeme!