Mozek

Cvičte si mozek s Mensou

pravidelné kvízy s Magazínem DNES

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete do formuláře vyplnit do středy. S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz.

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh. Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou a hru či hlavolam.

Správná řešení ze starších čísel

31/2023

1. PEXESO (čísla označují na střídačku počet vybarvených a nevybarvených políček)
2. ŠACHY  (Morseova abeceda)
3. ČLOVĚČE NEZLOB SE (posun na klávesnici počítače)

Výhercem kola 31/2023 se stala Irena Nigrinová z obce Pečky, gratulujeme!

32/2023

1. např. BAHNO, BATOH, HOUSKA, JAZYK, KANTOR, KANYLA, KANYSTR, KARTY, KOPYTO, KOSTRA, KOTVA, KROSNA, KRYSA, NITKA, ODZNAK, OSTEN, POKYN, SHODA, SOJKA, SONAR, SONDA, SOPKA, STEHNO, STOPA, STUHA, TROSKA, ZÁTKA, ZLOST
2. GYROS (vynechaná písmena na klávesnici mobilu)
3. PERSEFONA (periodická tabulka prvků, tajenku tvoří chemická značka prvku mezi dvěma uvedenými)

Výhercem kola 32/2023 se stala Dagmar Chytilová z Olomouce, gratulujeme!

33/2023

1. OSTRUŽINA (tajenku tvoří písmena, která jsou v rámečku pouze 1x)
2. BOBULE (po vypočítání příkladů dostáváme pořadí písmen v abecedě)
3. HŘIB SMRKOVÝ (přesmyčka)

Výhercem kola 33/2023 se stal Petr Kašprák z Litvínova, gratulujeme!

34/2023

1. TROLEJBUS (Morseova abeceda, číslice značí pořadí písmene v tajence)
2. METRO (z každé barvy vezmeme tolikáté písmeno, kolikrát je daná barva za sebou: Modrá, zelEná, žluTá, čeRvená, Oranžová)
3. KOLEJE (čísla udávají jmeniny, z daných jmen vezmeme vždy první písmeno: 4.11. = Karel, 30.11. = Ondřej, 18.10. = Lukáš,…)

Výhercem kola 34/2023 se stal Vladimír Bouchal z Protivína, gratulujeme!

35/2023

1. RUČNÍK
2. TSUNAMI (druhé mocniny)
3. VODOMĚR (Braillovo písmo)

Výhercem kola 35/2023 se stal Josef Blecha z obce Zbizuby, gratulujeme!

36/2023

1. ŠKOLA SMYKU
2. SVÍČKA (posun na klávesnici)
3. MOUDROST (čteme ob dvě písmena)

Výhercem kola 36/2023 se stala Helena Lacmanová z Prahy, gratulujeme!

37/2023

1. KUKUŘICE (v textu jsou čísla, která udávají kolikáté písmeno za číslem tvoří tajenku)
2. POLE (vynechaná písmena v abecedě)
3. LABYRINT (římské číslice značí pořadí vynechaného písmene v tajence)

Výhercem kola 37/2023 se stal Evžen Kosař z Klecan, gratulujeme!

38/2023

1. MANDLE (dvojková soustava podle počtu R/G/B: 111, 000, 112, 010, 110, 011)
2. KAŠTAN  (tajenku tvoří písmena na klávesnici, která leží mezi uvedenými písmeny)
3. MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK (každé třetí písmeno, odzadu)

Výhercem kola 38/2023 se stala Miroslava Pipková z obce Nová Paka, gratulujeme!

39/2023

1. 100 (druhé mocniny, součty řádků a sloupců jsou po odmocnění stejné)
2. VRBA 
3. ZÁPLETKA (posun v abecedě: k písmenu v prvním řádku přičteme nebo od něj odečteme číslo z druhého řádku, pozicí v abecedě získáme výsledné písmeno)

Výhercem kola 39/2023 se stala Hana Hiklová z Brna, gratulujeme!

40/2023

1. ČAJOVNA (první i druhý sloupec nám dá číslo: první sloupec číslo dne v měsíci, druhý sloupec číslo měsíce. Z těchto čísel dokážeme určit jmeniny, první písmeno jména nám následně dá tajenku)
2. KAMÉLIE (vynechaná písmena v abecedě)
3. INDIE (šifra Semafor)

Výhercem kola 40/2023 se stal Milan Kocián z Hradce Králové, gratulujeme!

41/2023

1. JEŠTĚRKA (ostatní přesmyčky ukrývají primáty)
2. (vynechaná písmena v abecedě)
3. PRIMÁT (doplnění na tzv. anglickou vlaječku)

Výhercem kola 41/2023 se stal Michal Buják z Prahy, gratulujeme!

42/2023

1. 17 (samohlásky mají hodnotu 4, souhlásky 3, diakritika 1)
2. CHEMIE (písmena z Velkého polského kříže, číslice udává jejich četnost)
3. ZKUMAVKA (číslo před slovy vždy určuje kolikáté písmeno v pořadí daného slova nám dá tajenku)

Výhercem kola 42/2023 se stala Pavlína Vályová z Litovle, gratulujeme!

43/2023

1. 768 
2. HŘIB SMRKOVÝ (otočený text)
3. ZNÁMKA (slovo je psané po jednotlivých hláskách)

Výhercem kola 43/2023 se stal Dušan Růžička z Pardubic, gratulujeme!

44/2023

1. ARABICA (po vyřešení příkladů převedeme čísla na písmena podle pořadí písmen v abecedě)
2. ZRNKA (počet vybarvených políček je v rozmezí 1-26, políčko kde končí daná barva je to, ze kterého vezmeme dané písmeno. Výslednou tajenku čteme odzadu)
3. CIBETKA (Velký polský kříž)

Výhercem kola 44/2023 se stal Jan Tichý z Prahy, gratulujeme!

45/2023

1. 351 (7*13+14*6+8*22)
2. MAĎARSKO (po doplnění hlavních měst daných států přečteme tolikátá písmena, na kterých pozicích je MPZ. Vodítkem pro hlavní města je vždy počet okének)
3. KNEDLÍK (Morseova abeceda, liché/sudé číslice)

Výhercem kola 45/2023 se stala Jana Komoňová z Brna, gratulujeme!

46/2023

1. ATMOSFÉRA (seřadíme podle čísel řádku a přečteme jako binární čísla)
2. SEMAFOR (písmena nakreslíme podle šipek)
3. KORUNA (posun v abecedě o 1)

Výhercem kola 46/2023 se stala Alena Štěpánová z České Třebové, gratulujeme!