Mensa

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

logo Mensy
ikona stránky o mense
directions_run

Poslání Mensy

Cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva zejména jejím výzkumem. Mensa vyhledává a vyzdvihuje pozoruhodné duševní činy, celoživotní díla a převratné myšlenky. 

Funkcí Mensy je vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných kontaktů.

Zvláštní pozornost věnuje Mensa podpoře rozvoje talentu a nadání dětí a mládeže.

Kdo se může stát členem?

Člověk, který v testu inteligence schváleném psychologem Mensy International dosáhne výsledku mezi horními dvěma procenty populace, což v České republice odpovídá IQ 130 a více. 

Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky). Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.

person_add

Mensa v číslech

130 000

Celkový počet členů Mensy ve více než 100 zemích.

6 000

Počet členů v ČR. Z toho je 1 500 členů Dětské Mensy.

10

Mensa v České republice patří mezi deset nejsilnějších.

Zapojte se

Informujte nás

 • Upozorněte nás na dotaci
 • Kontaktujte novináře, který by otiskl info o našich akcích
 • Propojte nás se školou, která by ráda získala materiály Mensy

Pomoc prací

 • Pomozte nám s programováním
 • Zapojte se do tvorby časopisu
 • Organizujte s námi akce Mensy

Finanční pomoc

 • Nechte si otestovat IQ
 • Staňte se členem Mensy
 • Zadejte reklamu v médiích Mensy
 • Podpořte konkrétní projekt

Mensa pro firmy

 • Testování zaměstnanců
 • Teambuildingy
 • Testy na zakázku
 • Odborné analýzy a studie expertních týmů

Pokud Vás něco ze z výše uvedeného zaujalo a chcete se zapojit, napište na sekretarka@mensa.cz.