Dětská Mensa

Dětská Mensa

Web určený nadaným dětem, jejich učitelům a rodičům. Na webu najdete odpovědi, kontakty a také přehled připravovaných aktivit po celé republice.

Logo Mensy
ikona pro stránku Dětská Mensa

Školy a školky spolupracující s Mensou

  • Umí nadané děti rozpoznat a aktivně se jejich hledání věnují.
  • Dokáží nadané děti vzdělávat a rozvíjet odpovídajícím způsobem.
  • Jejich pedagogové pravidelně procházejí akreditovanými školeními.
  • Poskytují všem dětem podnětné a stimulující prostředí.