SIG

Speciální zájmové skupiny

SIGy (z anglického Special Interest Group) jsou platformami pro výměnu nápadů a získávání zkušeností a zážitků. SIG může fungovat prostřednictvím schůzek, aktivit, diskusních skupin nebo čistě elektronicky.

ikona SIG
ikons SIG

SIGy jsou skupiny členů, které v rámci Mensy spojuje společný zájem nebo záliba a kteří společně podnikají různé akce. Chcete se s mensany vydat na túru, prozkoumávat společně zajímavé restaurace nebo literárně tvořit? Zajímá vás vše kolem rozvoje osobnosti a rádi navštěvujete nebo i organizujete přednášky zajímavých lidí? Chcete si popovídat anglicky, případně se ponořit do studia jazyků hlouběji? Nebo chcete Mense pomoci a zapojit se do jejího rozvoje? Zaměření SIGů je různorodé a jejich nabídka pestrá. Na tomto místě vám přinášíme přehled našich SIGů.

Seznam SIGů

SIG 111

Sdružuje členy i nečleny Mensy ČR, kteří rádi objevují zajímavá místa Prahy.

SIG Abaku

Pojďte si změřit své počtářské síly v nejlepší početní hře ve vesmíru Abaku.

SIG Aktivní děti

Umožňuje komunikaci a zapojení do akcí a aktivit dětským členům Mensy a dětí mensanů s jejich rodiči.

SIG Bowling

SIG Business Club

Nabízí členům platformu pro aktuální otázky a navazování kontaktů v oblasti obchodu, podnikání a ekonomie.

SIG Cyklistika

Kola, řetěz, šlapky + síla lidských svalů. SIG pro milovníky cyklistiky a všeho kolem kol.

SIG Deskovky Brno

Cílem SIGu je sdružovat hráče deskových her z Brna a okolí. Scházíme se v čajovně Za Zrcadlem, která půjčuje deskové hry.

SIG Děti Plzeň

Sdružuje členy Dětské Mensy a děti členů Mensy nejen z Plzně a Plzeňského kraje.

SIG Dobrovolník

Cílem SIGu je podporovat Mensu Českou republiky v dalším rozvoji, neboť díky dobrovolníkům je taková, jaká je.

SIG Dračí doupě

SIG Dračí doupě spojuje hráče her na hrdiny. Členové přešli od Dračího doupěte na systém FATE.

SIG Ekologie

Ekologie a všechno kolem ní: pozvánky, diskuze.

SIG EMAG

Cílem SIGu byla organizace Evropského mensovního setkání v Brně. Bylo plánované na rok 2020 a realizované v roce 2021.

SIG facebůk

Hlavní činnost SIGu je nikdy si nezaložit Facebook, žít tradičními hodnotami a vrátit nástěnkám jejich důstojné společenské postavení. Události SIGu jsou psány ručně na nástěnce umístěné fyzicky v Horním Slavkově.

SIG Geocaching

Jak název napovídá, tak se jedná o SIG sdružující mensany se zájmem o celosvětovou hru geocaching.

SIG Improvizace

Je určen pro ty, kdo by se rádi věnovali pohybovému improvizačnímu divadlu, hledání nových forem, zdokonalování svých hereckých technik i tvůrčí práci na jevišti.

SIG Investice, Finance, Projekty

Od teoretických debat k reálné podnikatelské praxi. SIG zajišťuje podporu při podnikání a dbá na osobní i profesní rozvoj členů.

SIG Jazyky

Založen s úmyslem lepšího poznání a osvojení češtiny s ohledem na psaní článků do časopisu Mensy. Zaměření SIGu je rozšířeno i na poznávání a způsoby učení jazyků.

SIG Jihočeské nadané děti

SIG je určen všem nadaným dětem z Jihočeského kraje. V současné době pravidelně pracujeme s dětmi ve věku 6–13 let.

SIG Junior

SIG se zabývá aktivitami a vytvářením prostředí pro starší členy Dětské Mensy a mladší členy dospělé Mensy.

SIG Lady

Podnikáme společné akce zaměřené na work-life balance, vzájemnou podporu a řízenou spontánnost.

SIG Lišky

Posláním SIG Lišky je rozvíjet emoční inteligenci a sociální vztahy dětí. SIG je zaměřen na pravidelnou činnost dětí ve věku 5–18 let.

SIG Literární tvorba

Procvičování technik tvůrčího psaní a recenze literárních textů. SIG pořádá setkání s autorským čtením a pracuje s úspěšnými básníky a spisovateli.

SIG Logické hry

SIG se věnuje logickým hrám. Je prostorem pro sdílení a komentování partií a místem, kde se dozvíte o konání turnajů domácích i zahraničních.

SIG Manager

Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti managementu, leadershipu a budování osobnosti.

SIG Mensa English Group

SIG Mensa English Group offers you an opportunity to join us for a friendly English conversation. The goal of MEG is to have fun together while speaking (only) English.

SIG Natura

Sdružování naturistů v Mense, společné výlety na natur pláže a akce pro rozvoj naturismu. Kdo má zájem o pohodové koupání či opalování, se může přidat.

SIG Nihongo

V rámci SIGu Nihongo se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny.

SIG Outdoors

SIG pro všechny členy, kteří rádi chodí na pěší výlety a chtějí zajít společně.

SIG Peníze

SIG Peníze slouží jako platforma pro diskuzi o tom, co přijde členům zajímavé ohledně peněz – nejen vážně o investicích, pojištění, spoření, úsporách.

SIG Psychologie a komunikace

SIG je určen pro studenty střední školy a věnuje se výuce základů psychologie, rozvojem osobnosti a komunikačních dovedností.

SIG Rozvoj

Realizujeme projekt “Podporujeme nadané děti pro budoucnost” (future.mensa.cz) s cílem přiblížit téma nadaných dětí a rozvoje nadání učitelům po celé republice.

SIG Rozvoj intranetu

SIG zastřešuje aktivity kolem vývoje mensovního intranetu.

SIG Seberozvíjení

Time management či obecně plánování, myšlenkové mapy, poznání sama sebe, metody učení, komunikační metody, rozvoj kreativity či zlepšení sociálních dovedností.

SIG Senior

SIG určený převážně pro moudré a zkušené, kteří se svým věkem většinou nechlubí.

SIG Škola4

Cílem SIGu je zavádění moderních didaktických metod do českých škol. Aktivity SIGu jsou určeny učitelům i členům Mensy, kteří se zajímají o moderní vzdělávání.

SIG Turistika

Primárním zaměřením SIGu Turistika jsou převážně pěší turistické jednodenní či dvoudenní výlety po České republice.

SIG Věda

Baví tě věda? Nás taky. Rádi objevujeme, experimentujeme a vynalézáme. Zajímají nás fyzikální principy a přírodní zákonitosti.

SIG Zahraničí

Cílem SIGu je pomoci členům zažít mezinárodní rozměr Mensy, navštěvovat zahraničí a také organizovat mezinárodní mensovní akce u nás.

SIG Zpěv

SIG Zpěv, jak již jeho název napovídá, sdružuje osoby se zájmem o společnou vokální produkci hudby.

SIGurmán

Přátelská posezení v restauracích, jejichž návštěva je zážitkem – odkud si odneseme nejen pocit sytosti, ale také hezkou vzpomínku.

SIGLego

SIG pro všechny, kdo mají rádi LEGO kostky a chtějí stavět, sdílet fotografie svých výtvorů, společně zajít na výstavu velkých modelů nebo se dozvědět, kde výhodně nakoupit.

Výtvarný SIG

Naše motto: “Kreativitě a invenci zdar!”

person_pin_circle

Chcete založit vlastní SIG?

Skupina alespoň tří členů Mensy může založit vlastní SIG.

  1. Zvolte si název skupiny a koordinátora skupiny a kontaktujte zodpovědného člena Rady Mensy: marta.frydrychova@mensa.cz.
  2. Požádejte správce intranetu o založení konference: intranet@mensa.cz.
  3. Požádejte webmastera o aktualizaci informací na webu: webmaster@mensa.cz.
  • SIG nesmí používat název “Mensa”, logo Mensy a symbol “M” bez souhlasu Rady. Mensa neručí za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy poskytla písemný souhlas.