SIG

Speciální zájmové skupiny

(Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů a získávání zkušeností a zážitků. SIG může fungovat prostřednictvím schůzek, aktivit, diskusních skupin nebo čistě elektronicky.

ikona SIG
ikons SIG

SIGy jsou skupiny členů, které v rámci Mensy spojuje společný zájem nebo záliba, a kteří společně podnikají různé akce. Chcete se s mensany vydat na túru, prozkoumávat společně zajímavé restaurace nebo literárně tvořit? Zajímá vás vše kolem rozvoje osobnosti a rádi navštěvujete, nebo i organizujete přednášky zajímavých lidí? Chcete si popovídat anglicky, případně se ponořit do studia jazyků hlouběji? Nebo chcete Mense pomoci a zapojit se do jejího rozvoje? Zaměření SIGů je různorodé a jejich nabídka pestrá. Na tomto místě vám přinášíme přehled našich SIGů.

Seznam SIGů

111

Sdružuje členy i nečleny Mensy ČR, kteří rádi objevují zajímavá místa Prahy.

Aktivní děti

Umožňuje komunikaci a zapojení do akcí a aktivit dětským členům Mensy a dětí mensanů s jejich rodiči.

Business Club

Nabízí členům platformu pro aktuální otázky a navazování kontaktů v oblasti obchodu, podnikání a ekonomie.

Cyklistika

Kola, řetěz, šlapky + síla lidských svalů. SIG pro milovníky cyklistiky a všeho kolem kol.

Deskovky Brno

Cílem SIGu je sdružovat hráče deskových her z Brna a okolí. Scházíme se v čajovně Za Zrcadlem která půjčuje deskové hry.

Děti Plzeň

Sdružuje členy Dětské Mensy a děti členů Mensy nejen z Plzně a Plzeňského kraje.

Dobrovolník

Cílem SIGu je podporovat Mensu Českou Republiku v dalším rozvoji, neboť díky dobrovolníkům je taková, jaká je.

Dračí doupě

SIG Dračí doupě spojuje hráče her na hrdiny. Členové přešli od Dračího doupěte na systém FATE.

Ekologie

Ekologie a všechno kolem ní: pozvánky, diskuze.

EMAG

Cílem SIGu byla organizace Evropského mensovního setkání v Brně. Bylo plánované na rok 2020 a realizované v roce 2021.

Geocaching

Jak název napovídá, tak se jedná o SIG sdružující mensany se zájmem o celosvětovou hru Geocaching.

Improvizace

Je určen pro ty, kdo by se rádi věnovali pohybovému improvizačnímu divadlu, hledání nových forem, zdokonalování svých hereckých technik i tvůrčí práci na jevišti.

Investice, Finance, Projekty

Od teoretických debat k reálné podnikatelské praxi. SIG zajišťuje podporu při podnikání a dbá na osobní i profesní rozvoj členů.

Jazyky

Založen s úmyslem lepšího poznání a osvojení češtiny s ohledem na psaní článků do časopisu Mensy. Zaměření SIGu je rozšířeno i na poznávání a způsoby učení jazyků.

Jihočeské nadané děti

SIG je určen všem nadaným dětem z Jihočeského kraje. V současné době pravidelně pracujeme s dětmi ve věku 6–13 let.

Junior

SIG se zabývá vytvářením aktivit a prostředí pro starší členy Dětské Mensy a mladší členy dospělé Mensy.

Kluby nadaných dětí jižní Čechy

Cílem SIGu je zakládat nové Kluby nadaných dětí a podporovat ty stávající v Jihočeském kraji.

Kluby nadaných dětí severní Čechy

Cílem je podpora nově vznikajících klubů nadaných dětí v oblasti Čech – především středních, severních a západních.

Kluby nadaných dětí severní Morava

Cílem SIGu je zakládat a podporovat kluby nadaných dětí zejména na Severní Moravě.

Lišky

Posláním SIG Lišky je rozvíjet emoční inteligenci a sociální vztahy dětí. SIG je zaměřen na pravidelnou činnost děti ve věku 5–18 let.

Literární tvorba

Procvičování technik tvůrčího psaní a recenze literárních textů. SIG pořádá setkání s autorským čtením a pracuje s úspěšnými básníky a spisovately.

Logická olympiáda

SIG sdružuje dobrovolníky, kteří se zapojují do
největšího projektu Mensy ČR a chtějí pomoci při organizování akce.

Logické hry

SIG se věnuje logickým hrám. Je prostorem
pro sdílení a komentování partií a místem, kde se dozvíte o konání turnajů domácích i zahraničních.

Manager 

Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti managementu, leadershipu a budování osobnosti.

Mensa English Group

Group offers an opportunity to join for a friendly English conversation. The goal is to have fun while speaking English.

Natura

Sdružování naturistů v Mense, společné výlety na natur pláže a akce pro rozvoj naturismu. Kdo má zájem o pohodové koupání či opalování, se může přidat.

Nihongo

V rámci SIGu Nihongo se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny.

Outdoors

SIG pro všechny členy kteří rádi chodí na pěší výlety a chtějí zajít společně.

Peníze

SIG Peníze slouží jako platforma pro diskuzi o tom, co přijde členům zajímavé ohledně peněz – nejen vážně o investicích, pojištění, spoření, úsporách.

Psychologie a komunikace

SIG je určen pro studenty střední školy a věnuje se výuce základů psychologie, rozvojem osobnosti a komunikačních dovedností.

Reality Praha

Virtuální konference pro lidi hledající, nabízející nebo diskutující o bydlení v Praze.

Rozvoj

Realizujeme projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost (future.mensa.cz), s cílem přiblížit téma nadaných dětí a rozvoje nadání učitelům po celé republice.

Rozvoj intranetu

SIG zastřešuje aktivity kolem vývoje mensovního intranetu.

Seberozvíjení

Time managment či obecně plánování, myšlenkové mapy, poznání sama sebe, metody učení, komunikační metody, rozvoj kreativity či zlepšení sociálních dovedností.

Senior

SIG určený převážně pro moudré a zkušené, kteří se
svým věkem většinou nechlubí

SIGLego

SIG pro všechny, kdo mají rádi LEGO kostky a chtějí stavět, sdílet fotografie svých výtvorů, společně zajít na výstavu velkých modelů nebo se dozvědět, kde výhodně nakoupit.

SIGurmán

Přátelská posezení v restauracích, jejichž návštěva je zážitkem – odkud si odneseme nejen pocit sytosti, ale také hezkou vzpomínku.

Škola4

Cílem SIGu je zavádění moderních didaktických metod do českých škol. Aktivity SIGu jsou určeny učitelům i členům Mensy, kteří se zajímají o moderní vzdělávání.

Turistika

Primárním zaměřením SIGu Turistika jsou převážně pěší turistické jednodenní či dvoudenní výlety po České republice.

Věda

Baví tě věda? Nás taky. Rádi objevujeme, experimentujeme a vynalézáme. Zajímají nás fyzikální principy a přírodní zákonitosti.

Vinum

SIG věnovaný všemu kolem vína, vinařství a vinohradnictví.

Výtvarný SIG

Naše motto: „Kreativitě a invenci zdar!“

Zpěv

SIG Zpěv, jak již jeho název napovídá, sdružuje osoby se zájmem o společnou vokální produkci hudby.

Zahraničí

Cílem SIGu je pomoci členům zažít mezinárodní rozměr Mensy, navštěvovat zahraničí a také organizovat mezinárodní mensovní akce u nás.

person_pin_circle

Chcete založit vlastní SIG?

Skupina alespoň tří členů Mensy, může založit vlastní SIG.

  1. Zvolte si název skupiny a koordinátora skupiny a kontaktujte zodpovědného člena Rady Mensy: marta.frydrychova@mensa.cz.
  2. Požádajte správce intranetu o založení konference: intranet@mensa.cz
  3. Požádejte webmastera o aktualizaci informací na webu: webmaster@mensa.cz
  • SIG nesmí používat název „Mensa“, logo Mensy a symbol „M“ bez souhlasu Rady. Mensa neručí za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy poskytla písemný souhlas.