Místní skupiny

Místní skupiny sdružují členy a vyvíjejí vlastní činnost v každém regionu. Pořádají setkání a společenské či sportovní akce.

ikona místní skupiny
ikona místní skupiny

MS Brno
brno@mensa.cz

Schůzky každé třetí pondělí v měsíci od 19 hodin v restauraci Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno – Královo Pole (od 17 hodin herní předvečer).

předseda: Pavel Terber
pavel.terber@mensa.cz
604 750 324

MS České Budějovice
budejovice@mensa.cz

Schůzky první středu v měsíci v 17 hodin na různých místech (upřesněno předem na FB nebo e-mailem).

předsedkyně: Lucie Palivcová
lucie.palivcova@mensa.cz
607 591 599

MS Hradec Králové
hradec@mensa.cz

Schůzky třetí čtvrtek v měsíci, od 17:30 v restauraci U Děravýho kotle.

předseda: Bohumil Malý
bohumil.maly@mensa.cz
603 520 478

MS Jihlava
jihlava@mensa.cz

Schůzky první pondělí v měsíci v 17 hodin.

předseda: Hejda Miloš
milos.hejda@mensa.cz
777 977 608

MS Karlovy Vary
vary@mensa.cz

Místní skupina se schází nepravidelně.

předseda: Petr Čavojský
petr.cavojsky@mensa.cz
724 046 888

MS Liberec
liberec@mensa.cz

Schůzky každou druhou středu v měsíci v Liberci či okolí.

předsedkyně: Eva Bártová
eva.bartova@mensa.cz
777 350 964

MS Olomouc
olomouc@mensa.cz

Schůzky každé druhé úterý v měsíci od 18 hodin v restauraci Radegastovna u Fleka.

předseda: Jan Jeřábek
jan.jerabek@mensa.cz

MS Ostrava
ostrava@mensa.cz

Schůzky první úterý v měsíci od 18 hodin v Čajovně u Sýkorova mostu v Ostravě.

Schůzky třetí čtvrtek v měsíci od 18 hodin v Čajovně Harmonie v Opavě.

předseda:  Jiří Šmach
jiri.smach@mensa.cz
731 948 206

MS Pardubice
pardubice@mensa.cz

Místní skupina se schází nepravidelně.

předsedkyně: Eva Vavřinová
eva.vavrinova@mensa.cz
734 435 541

MS Plzeň
plzen@mensa.cz

Schůzky každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li na sobotu, koná se v pátek, vyjde-li na neděli, koná se v pondělí) nejčastěji v restauraci Wallis, Palackého 11, Plzeň.

předsedkyně: Věra Hellerová
vera.hellerova@mensa.cz
604 537 994

MS Praha
praha@mensa.cz

Schůzky se konají

 • třetí úterý v měsíci od 19 hodin v restauraci Smíchovské vidličky a nože,
 • první středu v měsíci od 19 hodin v Červené cibuli,
 • druhý čtvrtek v měsíci od 18:30 v kavárně Kumbál,
 • snídaně čtvrté úterý v měsíci od 8 hodin ráno v Café Louvre a
 • deskoherní večer první úterý od 18 hodin v kanceláři Mensy na ČVUT – CIIRC.

předseda: Tomáš Nováček
tomas.novacek@mensa.cz
737 121 520 

MS Prostějov
prostejov@mensa.cz

Schůzky zpravidla čtvrtý pátek v měsíci od 19 hodin v restauraci U Hudečků, každý jiný pátek od 19 hodin v klubovně Technologického klubu (Rozvojová 3).

předseda: Ladislav Frankl
ladislav.frankl@mensa.cz
603 932 788

MS Ústí nad Labem
usti@mensa.cz
 
Místní skupina se schází nepravidelně v prvním patře McDonald’s na Mírovém náměstí.

předseda: Lukáš Janda
lukas.janda@mensa.cz
608 182 618

MS Zlín
zlin@mensa.cz

Místní skupina se schází nepravidelně.

předseda: Jan Ivanovský
jan.ivanovsky@mensa.cz
731 598 148

Pravidla

 • 10 a více členů z jedné oblasti, může se souhlasem Rady Mensy (RM) založit místní skupinu (MS).
 • Na jednom území působí jen jedna MS.
 • RM jmenuje provizorního předsedu a stanoví oblast působnosti.
 • Do tří měsíců po založení musí proběhnout valná hromada s volbou předsedy a místopředsedy.
 • Každý člen Mensy má právo zvolit si MS, jinak se stává členem v místě bydliště.
 • Předseda MS informuje RM.
 • MS nesmí používat název “Mensa”, logo Mensy a registrovaný symbol “M” bez souhlasu RM.
 • Mensa neručí za závazky, jež na sebe vezme MS.
 • Každá MS má ekonomickou samostatnost, předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 • Za činnost MS a zakládání nových skupin odpovídá Petra Holubová.
 • Oblast působnosti:
  • V kraji je jedna MS – příslušný kraj
  • V kraji je více MS – určí RM výčtem okresů.

Valná hromada

 • Valná hromada (VH) místní skupiny (MS) se koná minimálně jednou za tři roky.
 • VH svolá předseda MS a informuje koordinátora MS s tříměsíčním předstihem. Také zajistí otištění pozvánky v časopisu Mensa a rozeslání pozvánek intranetem minimálně měsíc před termínem VH.
 • Na VH MS jsou pozváni všichni členové MS, členové Mensy s trvalým bydlištěm v oblasti MS a členové rady.
 • VH MS volí na tři roky předsedu, místopředsedu a pokladníka. Bude zajištěno přímé, rovné a tajné hlasování.
 • Volební právo mají všichni přítomní členové MS.
 • O výsledcích informuje nově zvolený předseda MS do tří dnů po uskutečnění koordinátora MS a zajistí otištění zprávy z konání a výsledcích voleb v časopise Mensa. 
 • V případě nesvolání VH MS v termínu zajistí její svolání a uskutečnění voleb koordinátor MS.
 • V případě, že se zúčastní méně než 5 členů MS, koordinátor MS jmenuje provizorního předsedu a zajistí svolání odročené VH MS do 3 měsíců. Zúčastní-li se odročené VH méně než 5 členů, je tato skupina vyřazena ze seznamu.