Čestné uznání Mensy Česko

Čestné uznání Mensy

Čestným uznáním Mensa oceňuje osobnosti za významný přínos inteligenci národa. Nominace zasílají koordinátorovi členové Mensy, kteří pak svým hlasováním volí laureáta ceny.

ikona pro čestné uznání Mensy
ikona pro čestné uznání Mensy
info

Čestné uznání Mensa uděluje osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Česku / trvale žijící na území ČR, která se zasloužila o šíření duševních produktů nebo dobrého jména České republiky ve světě. Slavnostní vyhlášení výsledků se koná na valné hromadě Mensy. Oceněny mohou být i osoby již zemřelé (omezeno datem úmrtí po roce 2014).

ikona pro laureáta ceny

Držitelem Čestného uznání pro rok 2023 se stala

jaderná chemička, vymyslela a vyvinula přelomový lék, který umožňuje detekci, zobrazování a léčbu pokročilých stádií rakoviny prostaty

Ostatní nominovaní

 • prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS
  český lékař, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM od roku 2011, v roce 2016 byla provedena první transplantace dělohy
 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
  biochemik, vedoucí výzkumné skupiny a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, v letech 2014 – 2022 prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum
 • doc. MUDr. Milan Krajíček, DrSc.
  lékař, který celý život (+2016) zasvětil výzkumu a vývoji cévních protéz, je držitelem 49 patentů. Tým vědců a lékařů kolem chirurga Milana Krajíčka vymyslel umělou cévu.
 • Ing. Václav Krištůfek, CSc.
  vědecký pracovník na českobudějovickém pracovišti Ústavu půdní biologie a biogeochemie. V roce 2020 převzal čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.

Kontakty

Jana Middleton
koordinátor Čestného uznání
jana.middleton@mensa.cz

Harmonogram

 • Listopad/Prosinec – Členové Mensy e-mailem zasílají návrhy osobností. Osobnosti mohou být nominované opakovaně.
 • Leden – Pracovní komise dohledává informace o navržených kandidátech
 • Únor – Koordinátor seznamuje radu s výsledky nalezené Pracovní komisí.
 • Březen – Rada vybere 5 kandidátů (druhé kolo nominace).
 • Duben – Členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou.
 • Červen – Slavnostní vyhlášení výsledků na valné hromadě Mensy za účasti kandidátů, předání pamětního listu, předání diplomů ostatním kandidátům.