Archiv Čestné Uznání

ikona pro laureáta ceny na stránce Archiv čestné uznání

Držitelem Čestného uznání pro rok 2021 se stal

český kutil, vynálezce a investor – a nyní jeden z nejznámějších lidí v oblasti 3D tisku, vývojář 3D tiskáren

Ostatní nominovaní

 • prof. PhDr. Jiří Březina, CSc.
  význačný německý vědec českého původu, profesor geologie se zaměřením na sedimentologii a vynálezce
 • PhDr. Jan Frolík, CSc.
  významný český archeolog
 • Bc. Petr Horálek
  český astronom, astrofotograf, cestovatel a popularizátor astronomie
 • PaedDr. Libuše Hozová
  česká matematička, jako VŠ pedagog působí na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, a to už od jeho založení, čestná členka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF)

Nominovaní pro rok 2020

Čestné uznání pro rok 2020 získala

Soňa Peková

molekulární genetička, která vyvinula nový typ testu na detekci viru SARS-CoV-2

Ostatní nominovaní

 • Ing. Hana Dvořáková, CSc., a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
 • (čeští vědci v oboru organická chemie, největší filantropové v České republice, zakladatelé nadace Experentia)
 • prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
  (první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut)
 • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
  (český fyzikální chemik, který se kromě úspěšné vědecké kariéry a členství v Učené společnosti ČR dlouhodobě věnuje práci s talentovanou mládeží)
 • Bc. Ing. Daniel Stach
  (redaktor a moderátor České televize, popularizátor vědy)

Nominovaní pro rok 2019

Čestné uznání pro rok 2019 získal

prof. MUDr. Bohdan Pomahač

plastický chirurg, který jako jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje a oboustranných transplantací horních končetin

Ostatní nominovaní

 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. 
  vynálezce, jeden z otců nanotechnologií
 • pan Šimon Pánek
  bývalý studentský vůdce, spoluzakladatel a výkonný ředitel organizace Člověk v tísni
 • Ing. Lubomír Šabatka, CSc.
  statik, průkopník používání CAE metod ve statice po celém světě
 • MUDr. Jiří Šráček
  vynálezce českého nitroděložního tělíska DANA, gynekolog, porodník, nominovaný in memoriam

Nominovaní pro rok 2018

Čestné uznání pro rok 2018 získal

pan Zdeněk Svěrák, dr. h. c.

český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel

Ostatní nominovaní

 • paní Ivana Holásková 
  kastelánka zámku Lednice
 • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
  lékař, výzkumný pracovník v oblasti neurověd, vysokoškolský pedagog
 • prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  profesor aplikované fyziky, zabývající se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy 
 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
  významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu

Nominovaní pro rok 2017

Čestné uznání pro rok 2017 získal

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

vědec, fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd České republiky. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory

Ostatní nominovaní

 • prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 
  vědec, specialista v oboru molekulární a buněčná imunologie
 • pan Milan Halousek
  přední český popularizátor vědy, zvlášť kosmonautiky, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti 
 • prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
  lékařka se specializací v neurologii, zabývající se zejména problematikou spasticity, neurorehabilitace a neurofyziologie, vysokoškolská pedagožka 
 • prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
  historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity

Nominovaní pro rok 2016

Čestné uznání pro rok 2016 získal

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu

Ostatní nominovaní

 • prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 
  biolog, pedagog a spisovatel. Je znám svou prací v oblasti parazitologie a zejména v oblasti evoluční sociologie a psychologie
 • RNDr. Luboš Kohoutek, CSc.
  světoznámý astronom. Již jako aspirant Astronomického ústavu Akademie věd napsal se svým školitelem doc. Lubošem Perekem katalog planetárních mlhovin, který se stal nejvíce citovaným dílem české astronomie 20. století 
 • prof. MUDr., DrSc. Tomáš Radil
  vědec se specializací na výzkum mozku. Posledních několik let se paralelně zabývá problematikou holocaustu a sociální psychologií podobných genocid
 • PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.
  český historik, publicista a spisovatel, autor populárních historických románů 

Nominovaní pro rok 2015

Čestné uznání pro rok 2015 získal

prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. 

český vědec a chemik světového významu

Ostatní nominovaní

 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
  česká socioložka a publicistka
 • RNDr. Ondřej Šteffl, CSc.
  ředitel společnosti Scio, zakladatel první soukromé školy v České republice
 • Mgr. Josef Veselý
  rozhlasový autor, publicista, moderátor, redaktor
 • Ing. Miroslav Zikmund
  český cestovatel a spisovatel

Nominovaní pro rok 2014

Čestné uznání pro rok 2014 získal

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

profesor, matematik, přední odborník v didaktice matematiky

Ostatní nominovaní

 • prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 
  profesor, matematik, přední odborník v oblasti zpracování digitálních obrazů
 • prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.
  světově uznávaný vědec v oblasti biofyzikální chemie nukleových kyselin a bílkovin
 • prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc.
  emeritní profesor, zabývající se metodami studia a řízení krevního oběhu
 • prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
  významný český archeolog a egyptolog

Nominovaní pro rok 2013

Čestné uznání pro rok 2013 získal

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu

Ostatní nominovaní

 • RNDr. Václav Cílek, CSc. 
  český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy
 • Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
  filoložka, historička, přední česká odbornice na dějiny a kulturu Řecka a Byzance
 • Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
  světově uznávaný český psychiatr, ředitel Psychiatrického centra Praha, popularizátor vědy
 • Jan Petránek
  český novinář, publicista a renomovaný rozhlasový komentátor, literát a disident

Nominovaní pro rok 2012

Čestné uznání pro rok 2012 získal

MUDr. František Koukolík, DrSc.

český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu

Ostatní nominovaní

 • prof. Ing. Armin Delong, DrSc. 
  český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v bývalém Československu
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D.
  jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.
  přední odborník v oblasti pedagogiky
 • doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc.
  doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století

Nominovaní pro rok 2011

Čestné uznání pro rok 2011 získala

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky

Ostatní nominovaní

 • Kateřina Havlíčková 
  ekonomka, průkopnice vzdělávání nadaných dětí
 • Prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc.
  zakladatel jaderných věd v České republice
 • Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
  přední pediatr, alergolog a imunolog, odborník v oboru průduškové dětské astma
 • Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
  profesor informatiky, děkan fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně

Nominovaní pro rok 2010

Čestné uznání pro rok 2010 získal

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

astrofyzik

Ostatní nominovaní

 • Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
  odborník v oblasti kybernetické kriminality
 • Jan Kaplický
  architekt
 • MUDr. Jiří Lyer
  lékař, odborník v oboru dětského lékařství a gastroenterologie
 • PhDr. Ladislav Špaček
  poradce pro etiketu, spisovatel