SIG Manager

SIG Manager

“Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti managementu, leadershipu a budování osobnosti.”

Aktivity

Setkáváme se s byznysmeny a známými osobnostmi. Odhalujeme s nimi roušku tajemství úspěchu. Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých dovedností. Poskytujeme základní i pokročilé vzdělání a přesahujeme do praxe. Součástí našich aktivit jsou exkurze do firem a podniků a technologických a výzkumných center. Přispíváme do časopisů a podporujeme dobré jméno Mensy České republiky.

Členství

intranet.mensa.cz  ►  příjem konferencí  ►  SIG Manager

Kontakt

koordinátor:   Stanislav Wolf,   stanislav.wolf@mensa.cz

Facebook

www.facebook.com/sigmanager